09 april 2024

Granitor säljer Aenigma och Idhammar

Granitor har tecknat avtal med Vinga Nordic om försäljning av konsultbolaget Granitor Aenigma tillsammans med dotterbolaget Idhammar. Försäljningen innebär nästa steg i utvecklingen av bolagen och möjliggör samtidigt satsningar på andra affärsområden för Granitor-gruppen.  
 
– Vi är väldigt stolta över Aenigma och Idhammars utveckling inom Granitor och tror att bolagen får ännu bättre förutsättningar för nästa steg i sin utveckling tillsammans med de andra konsultbolagen inom Vinga Nordic. Samtidigt ser vi att fokus för Granitor-gruppen kommer ligga inom andra verksamhetsområden framöver, säger Björn Wigström, portföljchef Granitor Contracting.     
 
Inom Vinga Nordic kommer Aenigma och Idhammar att fortsätta sina respektive verksamheter som de bedrivs idag med samma erbjudande, bolagsnamn och organisation. Försäljningen förväntas slutföras i mitten av maj. Bolagen blir då en avgörande pusselbit för planerna om en ny ledande konsultgrupp.  
 
– Vinga Nordic har ambitionen att bli en nationellt ledande aktör inom specialiserade tekniska konsulttjänster. Vi välkomnar Aenigma och Idhammar och ser med tillförsikt fram emot att hitta samverkansformer med våra nuvarande bolag framför allt inom infrastruktur och miljö, säger Petter Håkanson, ordförande i Vinga Nordic. 
 
– Jag ser fram emot att fortsätta leda Aenigma inom Vinga Nordic. Att vi tar det här steget nu innebär att lägga i nästa växel för oss. Jag ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt och utveckling framåt, samtidigt som vi fortsätter leverera våra tjänster på samma höga nivå som idag, säger Jonas Bergmark, vd Aenigma AB. 
 
Fortsatt utveckling även för Granitor-gruppen 
 
Granitor är en partner inom samhällsbyggnad, industrieffektivisering och elektrifiering samt investeringar i banbrytande teknologier. Gruppen har gemensam styrning och ledning och ägs av två familjer, Wikströms och Al Amoudi. Försäljningen görs för att förbereda inför kommande generationsskifte inom familjen Al Amoudi där Mohammed Al Amoudi successivt går mot att vara en mer passiv finansiär till gruppen utan direkt ägande av verksamhetsdrivande bolag.  
 
– Vi har inte bråttom och är måna om att hitta rätt lösning för respektive verksamhet, säger Björn Wigström och fortsätter: 
 
– Parallellt med det arbetet ser vi just nu också stora möjligheter framför allt inom energiområdet där den gröna omställningen för industrin och fastighetssektorn skapar stor efterfrågan. Vi har tidigare år gjort flera förvärv och bland annat vuxit mycket i Norge, så vi jobbar med att etablera oss där. Som företagsgrupp är vi på många sätt mitt i en mycket spännande utvecklingsresa. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lina Mellenius, kommunikationschef Granitor, tel 010-4707919 
Petter Håkanson, Ordf Vinga Nordic, tel 070-635 6290 
 
Om Aenigma och Idhammar 
Aenigma med ca 100 medarbetare erbjuder tekniska konsulttjänster inom projektledning, projektering och underhållsutveckling främst inriktat mot svenska kunder inom områdena industri, energi och samhällsbyggnad. Dotterbolaget Idhammar är ett ledande utvecklingsföretag inom underhåll och Asset Management och erbjuder utbildningar och konsulttjänster.  

Om Vinga Nordic 
Vinga är en svensk konsultgrupp inriktad på samverkan mellan specialiserade konsultbolag inom Samhällsbyggnad, Industri och Energi. I Vinga-gruppen ingår bolagen Viaq Projektledning, Viaq Miljö, Karlander Konsult och ViaDesign, vars ca 70 medarbetare tillsammans omsätter ca 125 mkr och är en ledande aktör inom infrastrukturtjänster i Västsverige. Huvudägare i Vinga Nordic är Bragnum Invest.