01 mars 2023

Granitor säljer ställningsverksamheten till Instalco

Granitor har tecknat avtal med installationsföretaget Instalco om försäljning av bolaget Enter Ställningar AB. Efter de senaste årens snabba utveckling ser Granitor att Enter har utvecklats så långt det är möjligt inom Granitor-gruppen och att den nya ägaren Instalco kommer kunna accelerera tillväxten ytterligare. Försäljningen är villkorad konkurrensprövning med förväntat tillträde under mars.

– Vi är stolta över den fantastiska utveckling som Granitor Enter haft och det har funnits ett stort intresse på marknaden för att förvärva bolaget. Vi har varit måna om att hitta rätt köpare som ser bolagets potential och vi ser att Instalco kommer att kunna fortsätta utveckla Enter och accelerera tillväxten ytterligare, säger Björn Wigström, portföljchef Contracting på Granitor.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri och arbetar med installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Bolagen inom Instalco verkar självständigt på marknaden men samarbetar i kundprojekt.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av Enter Ställningar, bolaget lever upp till alla de krav vi ställer på förvärv i form av stark lokal marknadsposition, finansiell stabilitet, sund kultur och ett tydligt entreprenörskap. Vi ser stora möjligheter till synergier med våra övriga Instalcobolag, säger Johan Larsson, divisionschef Instalco Norr.

Granitor Enter erbjuder alla slags tjänster vad gäller byggnadsställningar för industri och byggnadssektorn i framför allt Väst- och Sydsverige. Bolaget omsatte cirka 340 miljoner det senaste verksamhetsåret och har cirka 120 anställda fördelade på 4 orter. Det har vuxit i en takt om 50 procent per år senaste tre åren samtidigt som resultatet fyrdubblats.

Inom Instalco kommer Enter Ställningar AB att fortsätta verka som ett självständigt bolag under samma bolagsnamn som idag och samtliga medarbetare följer med i förvärvet.

– Jag ser fram emot att fortsätta leda Enter Ställningar inom Instalco och att lära känna vår nya koncern. Jag ser stora möjligheter till fortsatt expansion och utveckling framåt, säger Lembit Laks, vd Enter Ställningar AB. 

För mer information, vänligen kontakta

Björn Wigström, vd Granitor Contracting
+46104707192, bjorn.wigstrom@granitor.se