23 februari 2023

Granitor fortsätter växa – starkt resultat för 2022

Granitor fortsätter sin tillväxtresa. Gruppen har vuxit både organiskt och via förvärv under 2022, framför allt inom området elteknik. Även om marknaden för fastigheter är utmanande så byggstartades under våren Granitors flaggskepp, Embassy of Sharing. Granitor-gruppens omsättning steg med 18 procent till 10,6 miljarder och resultatet landade på 333 miljoner, en ökning med 3 procent.


– Jag är extra stolt över vad våra medarbetare ute i bolagen har åstadkommit det här året. De har levererat ett otroligt starkt resultat trots osäkerhet och begynnande nedgång i vissa sektorer, säger Roger Wikström, koncernchef för Granitor som består av ett tiotal företag med verksamhet inom tre olika affärsområden: fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och service samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag.

På fastighetssidan ser Granitor en fortsatt en god efterfrågan från företag och offentlig sektor medan efterfrågan på den privata sidan minskat betydligt. Inom entreprenadverksamheten är det en stark efterfrågan på allt som har med energi och energiomställning att göra. Det samma gäller inom digitaliseringsområdet samt samhällsinvesteringar såsom infrastruktur.
Det bolag som utvecklats bäst under året är Granitor Electro som levererade all time high under 2022 genom att öka omsättningen i Sverige och Norge med 900 MSEK och resultatet (EBITDA) med 32 procent. Efterfrågan från framför allt offentlig sektor och omställning till en grönare industri är fortsatt hög och tillväxten förväntas fortsätta under 2023.

– Vår decentraliserade affärsmodell med självstyrande resultatenheter skapar en snabbfotad organisation som är effektiv i att både dra nytta av förändringar och att hantera utmaningar tillsammans med kunder och leverantörer. Vi håller fast vid våra långsiktiga åtaganden som handlar om att göra världen bättre, till exempel fortsätter utvecklingen av fastighetsprojektet Embassy of Sharing i Hyllie enligt plan, säger Roger Wikström, koncernchef Granitor.

Att stötta utvecklingen av framtidens kompetens är ett annat område där Granitor arbetar aktivt och långsiktigt för att bidra och göra positiv skillnad. Detta genom exempelvis skolsamarbeten och program för lärlingar, mentorer och traineer. I samarbete med Knightec och Scania har till exempel satsningen Let’s Uptech vuxit ytterligare under 2022 och involverar idag 14 skolor runt om i landet. Syftet är att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv, öka nyfikenheten för området teknik och innovation samt inspirera skolornas elever att studera vidare.

För investeringsverksamheten har det varit ett mellanår utan större förvärv eller avyttringar.

– Riskaptiten har avtagit betydligt som följd av nedgångar i värderingar och stigande räntor, vilket minskar intresset för att investera i bolag som har en bit kvar till positivt kassaflöde. Men eftersom våra bolag i investeringsportföljen har lösningar på många av framtidens stora utmaningar, inte minst inom förnybar energi, så är det extra viktigt att vi fortsätter att stötta dem genom denna tuffa period, säger Roger Wikström.

För 2023 ser Granitor-gruppen möjligheter för fortsatt utveckling inom alla tre övergripande affärsområden. Det ska realiseras genom både fler uppköp och genom omvandling och renodling av befintliga verksamheter. Fokus ligger på att hitta möjligheterna i rådande marknadsläge och anpassa verksamheterna utifrån det.

– Jag ser våra framgångar som resultatet av den ledningsfilosofi vi utarbetat under många år, där fokus ligger på omvärldsanalys, samarbete och självledarskap. I vår grundstrategi utgår vi ifrån att de medarbetare som är närmast kunden vet mest om hur marknaden utvecklas och hur affärerna ska drivas, säger Roger Wikström och fortsätter:

– Vi ser ett utmanande marknadsläge inom flera av de branscher där vi verkar, men vi vet också att det är med utmaningar vi växer och hittar nya vägar framåt. Därför är vårt ständiga fokus att fortsätta utvecklingen av våra verksamheter i samarbete med kunder och partners på ett långsiktigt ansvarsfullt sätt, avslutar Roger Wikström.