08 september 2023

Granitor Aenigma medverkade i tre omställningsprojekt som nu får stöd på över 5 miljarder kronor från EU:s innovationsfond.

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram som riktar sig till projekt med stor potential att minska utsläpp av koldioxid och samtidigt bidrar med kunskapsspridning för uppskalning och replikering av innovativ teknik. I fondens senaste utlysning medverkade Aenigma tillsammans med Spinverse på olika sätt med ansökan i tre projekt som i stor europeisk konkurrens valts ut för att få finansiering. Under hösten kvarstår avtalsförhandlingar med EU och därefter kommer projekten att förverkligas.

Ett av dessa projekt är Biorefinery Östrand AB som har som mål att etablera världens första storskaliga bioraffinaderi för produktion av biobaserat flygbränsle.

Möjligheterna för investeringsstöd till omställningsprojekt är under ständig utveckling och här har Aenigma idag ett upparbetat kunskapskapital och har även tidigare bidragit till framgångsrika finansieringsstrategier. Ett ytterligare exempel är Stockholm Exergi som med Aenigmas och Spinverse hjälp fick en ansökan beviljad från EU:s innovationsfond motsvarande två miljarder svenska kronor som stöd för att realisera en storskalig CCS-anläggning.

- Vi vill jobba nära våra kunder och samarbetspartners för att ta fram en genomtänkt och framgångsrik finansieringsstrategi. Det är därför fantastiskt roligt när vi lyckas och får vara med och bidra när industriell omställning till klimatneutral produktion sker på riktigt, säger Peter Butros, avdelningschef på Aenigma

Fondens målsättning är att ha ungefär två utlysningar per år mellan 2020 och 2030. Utlysningarna är riktade till dels mindre projekt som inte överstiger 7,5 miljoner Euro, och till stora projekt som överstiger 7,5 miljoner Euro. Nästkommande utlysning för stora projekt förväntas komma i november med inlämning under våren 2024 och skapar möjligheter för företag som vill skala upp sin verksamhet med finansiering.

Vill du komma i kontakt med Aenigmas finansieringsexperter? Hör av dig till:

Mikael Kullman, Hållbara tekniksystem Aenigma

mikael.kullman@granitor.se