12 september 2023

Granitor Aenigma genomför Riskbaserad Underhållsstyrning för Tekniska verken

Aenigma har fått i uppdrag att genom RBUS (Riskbaserad Underhållsstyrning) utveckla underhållet hos Tekniska verken. Målet är att skapa ett resurseffektivt och enhetligt förebyggande underhåll på sina produktionsanläggningar inom koncernen.

Tekniska verken tillhandahåller och utvecklar ledningsbunden infrastruktur och energilösningar. Koncernen har satt en tydlig vision om att vara världens mest resurseffektiva region. Hög tillgänglighet i sina anläggningar är en del i att möjliggöra säker och trygg energiförsörjning med produkter som är producerade med hänsyn tagen till miljöpåverkan. Riskbaserad underhålls-styrning innebär att man fokuserar på fortsatt hög tillgänglighet på sina anläggningar genom att minimera risken för driftstopp och genom att prioritera underhållet på viktiga delar. Det skapar en trygghet och lugn och ro i organisationen genom vetskapen om att man gör rätt underhåll, på rätt saker och i rätt tid.

- För att kunna leva upp till vår vision om att bli den mest resurseffektiva regionen är det viktigt att vi har ett underhåll i världsklass. Vi tror på att arbetet med riskbaserat underhåll kommer att ge oss den möjligheten. Syftet med arbetssättet är att hitta rätt underhållsnivå för samtliga av våra objekt, maskiner och funktioner. För att kunna vara resurseffektiva i vårt underhållsarbete ska vi sikta på att göra rätt insatser i rätt tid. Tekniska verken ser fram emot ett samarbete med Granitor Aenigma, säger Jens Bjarnason Affärsenhetschef inom fjärrvärmeproduktion.

- Vi är glada och stolta för förtroendet att tillsammans med Tekniska verken utveckla en resurseffektiv underhållsverksamhet, säger Martin Silebäck, avdelningschef på Granitor Aenigma

För mer information kontakta:

Martin Silebäck, avdelningschef Aenigma
martin.sileback@granitor.se
+46 70 689 58 61