Granitor fortsätter växa med stärkt hållbarhetsfokus

15 maj 2023

Granitor fortsätter växa med stärkt hållbarhetsfokus

Granitor fortsätter sin tillväxtresa och har vuxit både organiskt och via förvärv under 2022, framför allt inom området elteknik. Bakom tillväxten finns ett fokus på ansvarsfulla affärer och Granitors vision att göra en positiv skillnad för individer, kunder och samhället i stort.

Granitor-gruppens omsättning steg 2022 med 18 procent till 10,6 miljarder och resultatet landade på 333 miljoner, en ökning med 3 procent. Under året byggstartades Granitors flaggskepp, Embassy of Sharing, ett unikt stadsbyggnadsprojekt med hållbarhetsfokus och nytänk kring delningsekonomi, inkludering och innovation.

– Vår decentraliserade affärsmodell med självstyrande resultatenheter skapar en snabbfotad organisation som är effektiv i att både dra nytta av förändringar och att hantera utmaningar tillsammans med kunder och leverantörer. Vi håller fast vid våra långsiktiga åtaganden som handlar om att göra världen bättre. Det gäller både fastighetsprojekt som till exempel Embassy of Sharing, och våra investeringar i framtidens teknik inom energi och hälsa, säger Roger Wikström, koncernchef Granitor.

Att stötta utvecklingen av framtidens kompetens är ett annat område där Granitor arbetar aktivt och långsiktigt för att göra positiv skillnad. Detta genom exempelvis skolsamarbeten och program för lärlingar, mentorer och traineer. I samarbete med Knightec och Scania har till exempel satsningen Let’s Uptech vuxit ytterligare under 2022 och involverar idag 14 skolor runt om i landet.

Över sjuhundra nya träd planteras i Granitor Forest

Granitor planterar ett nytt träd för varje ny medarbetare. För 2022 blev det hela 707 träd som i år planteras genom organisationen Vi-skogen. Sedan starten 2021 har totalt 5 107 träd planterats som en symbol för Granitors långsiktighet och ansvarsfulla affärer.

Projektet Granitor Forest inleddes 2021 då Granitors varumärke skapades och Midroc Europe bytte namn. Första årets planterades 4 400 träd, ett för varje medarbetare, i Sydafrika.

– Träd blir en väldigt stark symbol för oss, de symboliserar vår långsiktighet, vårt fokus på ansvarsfulla affärer och vikten av en god jordmån för att medarbetare ska kunna växa, säger Liselotte Jernberg Bate, kultur och hållbarhetschef på Granitor.

Granitor planterar nya träd varje år, ett för varje ny medarbetare som rekryterats eller följt med vid ett förvärv. De första träden, i Sydafrika, planterades i ett projekt med syfte att både förbättra jordmånen för att möjliggöra odling, och att skapa bättre miljöer runt skolor och engagera skolungdomar i hållbarhetsfrågor.

Steg mot ökad hållbarhet

Samtidigt fortsätter Granitors successivt omvandla den egna verksamheten, några exempel:

  • Alucrom har implementerat förändringar i sina flöden och har redan under året kunnat sänka sin energiförbrukning, koldioxidavtryck samt deponi avsevärt.
  • Trots en ökning med 40 000 arbetstimmar har LTIF (Lost Time Injury Frequency) förbättrats från 7,4 2021 till 5,7 2022.
  • Granitor Electro har minskat sina koldioxidutsläpp från bilar med 10 procent vilket är ett steg närmare målet att halvera utsläppen till år 2025

Läs hela hållbarhetsredovisningen här