23 januari 2023

Let’s Uptech utökar skolsamarbetena i Botkyrka kommun

Let's Uptech är ett samspel mellan Granitor, Knightec och Scania, alla med visionen om att bidra till ett mer hållbart tekniksverige. Let's Uptech växer och har under hösten 2022 inlett ett samarbete med ytterligare tre skolor med målet om att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Tillsammans med Hammerstaskolan, Grindtorpsskolan och Karsby International School ska Granitor, Knightec och Scania väcka nyfikenhet inom teknik och inspirera skolornas 120 elever i årskurs 9 att studera vidare.


Let's Uptech samarbetar idag med 14 skolor och inspirerar varje år 1100 elever runt om i Sverige inom området teknik och innovation. I ett långsiktigt samarbete med högstadieskolor möter Let’s Uptech framtidens utmaningar och skapar förändring på riktigt.

Antalet skolor inom Let's Uptech har ökat under hösten 2022 och ett nära samarbete har etablerats med Grindtorpsskolan, Hammerstaskolan och Karsby International School. Eleverna har deltagit i teoretiska föreläsningar, inspirerande samtal och tekniska projekt för att med handledning från partnerföretagens medarbetare utforska sina innovativa förmågor och framtidsmöjligheter.

För mina elever har Let's Uptech varit en ögonöppnare för vilka nya möjligheter som finns där ute. Vi har haft en del externa besök i skolan, men detta har helt klart väckt störst engagemang, vilket är ett kvitto på att arbetsmetoden och samarbetet har varit väldigt lyckat, säger Johan Kvissberg, tekniklärare på Hammerstaskolan.

I relationsskapandet med de tre högstadieskolorna har Nina Emami, verksamhetsstöd på Botkyrka kommun, spelat en stor roll. Med verksamhetsstödet vill kommunen ge skolorna förutsättningar till en mångfacetterad utbildning och ett rikt skolliv, där Nina såg hur Let’s Uptech kan vara en nyckel. Tillsammans med Let's Uptech har skolorna möjlighet att driva en verklighetsbaserad undervisning där näringslivet och omvärlden bjuds in i klassrummet.

I ett samhälle där den tekniska utvecklingen går allt snabbare behöver vi fler duktiga tekniker. Let's Uptechs arbete är därför otroligt värdefullt för att väcka elevers teknikintresse redan i grundskolan. Det gläder mig att se hur samarbetet skapat en tro på egna förmågor, framtidsplaner, hopp och mål i livet för våra elever, säger Nina Emami, Verksamhetsstöd på Botkyrka kommun.

Att skapa en positiv förändring i dagens samhälle, framför allt för nästa generation är en viktig del av Let's Uptechs arbete. Genom att vara en aktiv aktör inom integration- och mångfaldsarbete bygger partnerföretagen broar mellan skola och näringsliv. Vi kommer därför, tillsammans med Knightec och Scania, att under 2023 öppna upp möjligheten för fler skolor att ansluta sig till Let's Uptech för att tillsammans agera förebilder och göra ett avtryck hos nästa generation.

Kunskap om teknik är en betydande pusselbit i arbetet mot en hållbar värld och det kommer att behövas fler ingenjörer. Det kan vara svårt att veta vad en ingenjör gör och därför är det viktigt att vi faktiskt träffar unga elever och berättar mer om vad vi gör och att det finns flera vägar in i yrket. Vi ser det som en del av vårt sociala ansvar och vi är stolta över vara den del av initiativet” Let's Uptech” säger Carolina Hemmingsson, HR Manager Granitor Systems.

För med information, vänligen besök www.letsuptech.se eller kontakta:

Elvira Ahlring, Head of School Collaborations & projektledare
elvira.ahlring@letsuptech.se, +46(0)72 456 71 52


Carolina Hemmingsson, HR Manager, Granitor Systems
carolina.hemmingsson@granitor.se