07 oktober 2022

Långsiktigt samarbete för störningsfria och hållbara anläggningar.

Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) förser företag och hushåll med el, värme, kyla och sophantering. Tillsammans har man sänkt kommunens utsläpp av koldioxid vilket också förutsätter störningsfria och hållbara anläggningar. Redan 2016 vände sig HEM  till Granitor Aenigma (dåvarande Midroc) för att gemensamt ta fram en grundläggande underhållsplan. 

När underhållsavdelningen på HEM tog kontakt med Granitor Aenigma såg man ett behov av att ytterligare förbättra arbetsmiljön, öka tillgängligheten, minska ner på andelen avhjälpande underhåll och förbättra sin reservdelshållning. Granitor Aenigma anlitades för att strategiskt arbeta med underhållet genom Riskbaserad Underhållsstyrning och på ett strukturerat sätt och utifrån konsekvensen av en felmodsanalys kunna sätta rätt underhåll vid rätt tid.  

- Vårt gemensamma arbete har bidragit till en ökad kontroll på vad som behöver göras för att anläggningarna ska fortgå störningsfritt, en uppdaterad anläggningsdokumentation och medvetenhet kring vilka reservdelar som behövs lagerhållas för ett bättre planerat och förutseende underhåll, säger Richard Fransson på Granitor Aenigma som arbetar som underhållsingenjör tillsammans med HEM. 

-En framgångsfaktor för HEM är att de har haft en långsiktighet med arbetet där också involvering varit en viktig faktor. Uppdraget har genomförts i nära dialog med medarbetare på drift- och underhållsavdelningen, säger Martin Silebäck enhetschef på Granitor Aenigma. 

För att implementeringen skulle genomföras lyckosamt blev samarbete ett nyckelord. Dels inom HEM med veckovisa möten med representanter från flera delar i organisationen Detta har utmynnat i ett engagemang som idag bidrar till en gemensam utveckling av underhållsplanen. Även mellan HEM och Granitor Aenigma har det långvariga samarbetet varit positivt för projektet.   

-Det har varit viktigt att detta inte skulle bli en pappersprodukt utan något vi tillsammans jobbar med kontinuerligt. När vi kan historiken och jobbar i nära samarbete förstår vi behoven och känner anläggningen väl, säger Richard.