12 april 2022

Kulturchef LiseLotte J Bate ny hållbarhetschef på Granitor – två viktiga frågor vävs ihop

Granitor har utsett sin nuvarande kulturchef LiseLotte J Bate till chef även för hållbarhet. Det innebär att två av företagsgruppens viktigaste frågor hamnar under samma hatt vilket gör det lättare att nå hela vägen fram till medarbetarna. Hållbarhetsfrågorna kommer dessutom att drivas gemensamt av en ny "hållbarhetshubb" med kompetens inom digitalisering, hållbarhet samt kommunikation.

Granitor-gruppen består av företag inom många olika branscher där utmaningarna inom hållbarhet ser olika ut. Samtidigt har gruppen en stark gemensam företagskultur som bygger på samarbete. Därför görs nu hållbarhetsfrågorna till en del av kulturarbetet för att ge kunskap och förutsättningar till alla bolag att ställa om och för att nå hela vägen ut till medarbetarna i den operativa verksamheten. De strategiska och koncerngemensamma hållbarhetsfrågorna kommer dessutom att drivas av en grupp individer som ingår i en hållbarhetshubb, i stället för en enskild person.

– Hållbarhet är något som varje medarbetare bidrar till i sitt dagliga arbete genom de aktiviteter de gör och de beslut de fattar. Därför handlar arbetet mycket om att påverka synsätt och värderingar, vilket vi arbetat väldigt framgångsrikt med inom Granitor när vi byggt vår samarbetskultur, säger LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor.

I hållbarhetshubben ingår även Mia Wahlstein, IT-chef och ansvarig för digitaliseringsarbetet inom Granitor. Detta eftersom ökad digitaliseringen på många sätt kan bidra till ökad hållbarhet. Även Niclas Lövfelt, ansvarig för omvärldsanalys på Granitor samt Lina Mellenius, kommunikationschef, ingår i gruppen som ska driva hållbarhetsarbetet på strategisk nivå.

Mia Wahlstein, LiseLotte J Bate och Niclas Lövfelt i hållbarhetshubben. Lina Mellenius saknas på bilden.

– Det är främst tre saker vi fokuserar på i vårt hållbarhetsarbete: vi bygger saker på rätt sätt, som står länge och där människor trivs, vi förlänger livslängden i våra kunders anläggningar och vi investerar i banbrytande teknologier som har potential att på riktigt förbättra världen.

– Genom att integrera hållbarhetsarbetet med kulturfrågorna och därmed få in hållbarhetsaspekten i medarbetarnas dagliga beslut hoppas jag nå stora positiva effekter på vägen mot våra hållbarhetsmål, säger LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor.

För mer information:
Maria Edlund, presskontakt Granitor
maria.edlund@granitor.se
070-293 72 70