26 januari 2023

Granitor tecknar nytt ramavtal med Preem

Granitor Aenigma har skrivit under ramavtal med Preem för att säkra deras behov kring tekniska konsulttjänster tillsammans med Granitor Systems.

Preem genomför en rad investeringar för att ställa om sin verksamhet från fossilbaserade produkter till förnybara alternativ. Preem har valt att påskynda sitt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och jobbar nu för att senast 2035 ha ställt om stora delar av sin verksamhet och kraftigt minskat sina utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan.

Granitor har under flera år haft ramavtal med Preem vilket innebär att det finns god erfarenhet av samarbete när verksamheten nu går in i ett intensifierat omställningsarbete.

-Vi har arbetat med Preem i över 25 år och är glada och stolta över att vi fått förtroendet att fortsätta vår resa tillsammans. Granitor kommer fortsatt kunna erbjuda stark kompetens inom projektgenomförande och kunna bidra till en effektiv omställning, säger Jonas Bergmark, vd på Granitor Aenigma.

- Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Granitor Aenigma. Aenigma har varit en god och stabil samarbetspartner till Preem under lång tid redan, som bidrar med god kompetens samtidigt som vi ligger nära varandra i arbetskultur och värderingar. Med dessa kvaliteter kommer Aenigma att vara en viktig partner för genomförandet av våra anläggningsprojekt även framgent, säger Anna Grunewald Thoor, chef för Projekt och Revisionsstopp inom Preemraff.

Avtalet sträcker sig över 3 år med option på ytterligare 2 år och trädde i kraft den första januari i år.