21 april 2022

Engagerade medarbetare gör ansvarsfulla affärer

Idag publicerar Granitor sin hållbarhetsredovisning. Det blir första gången under det nya varumärket och med uppdaterade hållbarhetsmål för 2021–2023. Tack vare ett aktivt hållbarhetsarbete och ett stort medarbetarengagemang sammanfattas 2021 som ett bra år.  
 
2021 präglades precis som 2020 av utmaningar och förändringar i marknaden i pandemins kölvatten. Samtidigt står industrin mitt i en stor omställning för att nå hållbarhetsmålen. Genom sin kärnverksamhet bidrar Granitor till välmående samhällen och industrier, med särskilt fokus på den omställning som krävs för att begränsa planetens uppvärmning.  
 
– Vi känner en enorm stolthet över våra medarbetares engagemang och ansvarstagande för de nödvändiga omställningar som krävdes under förra året. 2021 var ett bra år, även om vi på grund av pandemin inte fullt ut har nått de ekonomiska resultat vi hade önskat, säger Roger Wikström, koncernchef för Granitor-gruppen. 
 
Granitor-gruppen har sex övergripande hållbarhetsmål för åren 2021–2023, varav ett är klimatneutralitet till 2030. Sett till gruppens bolag så har Granitor Properties kommit långt och gjorde under 2021 ett gediget arbete med att uppdatera sina hållbarhetsmål och ta fram en konkret åtgärdsplan för att uppnå dessa. 
 
Samtliga bolag ska under 2022 ta fram hållbarhetsmål som är specifika för respektive verksamhet, ett arbete som grundar sig i förnyade intressentdialoger och väsentlighetsanalyser. Ambitionen var att påbörja detta redan under 2020, men pandemins påverkan gjorde att stort fokus istället lagts på att föra dialog med intressenterna i syfte att hålla verksamheterna igång på ett smittsäkert sätt. 
 
– Det är glädjande att medvetenheten och viljan att alltid söka de mest hållbara alternativen har ökat enormt i hela gruppen. Det återspeglas i allt från hur vi väljer material till logistik och transporter. Vi ligger väldigt långt framme i det här långsiktiga arbetet, även om det fortfarande finns väldigt mycket mer att göra, säger Roger Wikström.  
 
Varumärkesskiftet från Midroc till Granitor inleddes under året efter en förnyad långsiktig ägaröverenskommelse mellan familjen Wikström och Mohammed Al-Amoudi. Namnet Granitor har funnits inom Midroc-koncernen i tjugo år och representerat familjen Wikströms ägande. Nu har familjen Wikström successivt ökat sin ägarandel och Mohammed Al-Amoudi är numera en passiv minoritetsägare samt en långsiktig finansiär. 
 
– Vi är samma människor som jobbar här, med samma engagemang som tidigare och samma vilja att samarbeta med våra kunder. Vi har länge jobbat med hållbarhet integrerat i våra bolags dagliga verksamhet. Nu sätter vi ett ännu större fokus på detta viktiga arbete, säger Pernilla Börjesson, Granitors vice koncernchef. 
 
Även om namnet är nytt, är den höga ambitionen samma som tidigare. Som samhälls- och industriutvecklare ska Granitor bidra till en bättre framtid genom att bedriva verksamhet på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.  
 
– För oss är det en självklarhet att arbeta hållbart. Det gör vi bland annat genom att investera i banbrytande teknologier, göra ansvarsfulla affärer och genom att bidra med, och inspirera till, mer hållbara lösningar för våra kunder och partners, säger Roger Wikström.  
 
LiseLotte J Bate har nyligen tillträtt som kultur- och hållbarhetschef, något som innebär att två av Granitor-gruppens viktigaste frågor nu vävs ihop. Granitors hållbarhetsfrågor kommer dessutom att framöver drivas gemensamt av en ny "hållbarhetshubb" med kompetens inom digitalisering, omvärldsanalys och kommunikation. 
 
Under 2021 redovisar Granitor en omsättning på 9 miljarder och ett resultat före skatt på cirka 234 miljoner. Antalet medarbetare i Granitor-gruppen uppgår till 4400 personer. Fler siffror och redovisning av gruppens arbete kan du läsa i hållbarhetsredovisningen för 2021. 
 
Du hittar hållbarhetsredovisningen här
Läs fler rapporter från Granitor här
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Roger Wikström, koncernchef för Granitor-gruppen, roger.wikstrom@granitor.se 
LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef, liselotte.jbate@granitor.se