Rörkonstruktioner till Kungälvs nya vattenverk

Precis intill Göta Älv har NCC som totalentreprenör fått i uppdrag att bygga ett nytt vattenreningsverk som ska förse Kungälvs kommun med färskt dricksvatten. I mars 2017 påbörjades Granitor Rodoverkens arbete att installera processutrustning och rör till reningsverket.

Robin Wester är projektledare för Mechanical och han leder projektet tillsammans med arbetsledare Peter Lenander. Tillsammans med sin grupp på ungefär tjugo personer sköter de rörinstallationer och mekaniska installationer i reningsverket. Det är en stor arbetsplats och många underentreprenörer som jobbar parallellt, vilket innebär många personer i rörelse.
Innanför de grå betongväggarna är det kyligt, trots att det bara är mitten av september.
Här samsas bland annat elektriker, ställningsbyggare och svetsare om utrymmet och det går bra, det är en god stämning. Reningsverket har fyra våningar och flera bassänger som vattnet ska filtreras genom. På nedersta våningen hänger de gigantiska rörkonstruktionerna ungefär 8 meter upp i taket.


- Det är såklart en av de största utmaningarna med det här jobbet, att nästan allting hänger från taket. Det är rördelar på flera ton som ska upp flera meter upp och monteras ihop. Det måste finnas en tillit i gruppen för att det ska fungera, berättar Robin.
Samtidigt som det har pågått flera andra stora projekt för Mechanical har det varit viktigt för Robin och Peter att behålla sin kärngrupp. De ville skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare och planerade därför in en heldag tillsammans med alla som skulle vara involverade i projektet. Med hjälp av resurser från Granitor Business School genomfördes uppstartsdagen i början av 2017.

- Ja och det var ett sätt att försöka behålla vår kärngrupp och samtidigt skapa en bra känsla i hela gruppen, fyller Robin i.

Under uppstartsdagen diskuterades individernas styrkor och svagheter men också vilken inverkan de kan ha på gruppen.

- Det var den stora aha-upplevelsen egentligen, att få förståelse för att vi har olika styrkor och att vi reagerar olika i olika situationer. Det är enkla verktyg som gör det lättare att jobba tillsammans. Det var bra att sitta ner och prata om detta, det skapade en trygghet för oss här i gruppen, berättar Robin.

För att alla i gruppen skulle känna sig delaktiga diskuterades även gemensamma mål och förutsättningar för projektet på uppstartsdagen. Gruppen enades om projektmål, effektmål och dessutom om beteendemål som de förhåller sig till under projektets gång.

- I början av ett projekt måste man sätta upp förhållningsregler, vi måste alla jobba och dra åt samma håll, berättar Peter.

- Det har varit väldigt öppet med siffror och budget också, jag tror att det har bidragit till att alla känner sig mer delaktiga i det här projektet, fortsätter han.

Men genomförandet har inte varit helt bekymmerslöst. Vissa leveranser har dragit ut på tiden och ibland måste Rodoverkens medarbetare vänta tills någon annan disciplin avslutat sitt jobb innan de kan påbörja sitt. Delar av reningsverket har högre krav på sig än vad till exempel kärnkraftsindustrin har, eftersom det handlar om vatten som människor faktiskt ska dricka. Det innebär även höga krav att förhålla sig till.

- Det handlar om att få hit rätt rör i rätt tid, det är den allra största utmaningen. Det är som ett pussel som ska läggas. Det är så stora dimensioner så det kräver väldigt god framförhållning, berättar Peter.

Kärngruppen på tio personer har varit kvar genom hela projektet. Det har varit värdefullt, både för gruppkänslan och samarbetet men också för att projektet i stort ska kunna löpa på enligt planeringen.

- För att ro det här iland krävs ett sammansvetsat gäng. Jag är glad för att vi verkligen har lyckats bibehålla en god stämning i den här gruppen, den håller jag hårt i. Det handlar ju om trygghet för alla medarbetare också, säger Robin.

Många av medarbetarna i projektgruppen nickar och instämmer när Robin pratar. Han har tillsammans med gruppen lyckats etablera en öppen och varm stämning.

- Det bästa med den här arbetsplatsen är att det är överlag ett väldigt gott samarbete, även tillsammans med de andra entreprenörerna och NCC. Samarbetet mellan alla olika discipliner har funkat väldigt bra. Är det någonting jag tar med mig in i framtida projekt så är det att när alla känner sig delaktiga så drar alla åt samma håll. Det här är vårt projekt, vi som jobbar här, och jag tror att alla känner sig stolta över det. Då vill vi också få det bra, det är skoj att se, avslutar Robin.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Rörsystem till Essos raffinaderi i Slagen

Granitor Mechanical har fått i uppdrag att prefabricera ett antal rörsystem. Rören byggs främst i karbonstål men även rostfria material som super duplex används. Här har Rodoverkens breda kompetens kommit till användning. 

Läs nästa referensprojekt