Europas största anläggning för flytande biogas

Biogas har blivit ett kvalitativt klimaterbjudande som bland annat minskar till växthusgasutsläppen när det kommer till fossila bränslen. Det är förnyelsebart och ett drivmedel som i princip är helt klimatneutralt. Om man inte endast ser den klimatsmarta aspekten av biogas, så bidrar den även till andra stora miljö- och samhällsaspekter som exempelvis renad stadsluft. Det är en av de saker som visar på hur pass särskiljande och unik biogas är på marknaden.  

Vi på Granitor Mechanical erbjuder flertal tjänster av högkvalificerade leveranser inom montage och installation av samtlig processutrustning, med tillhörande rörsystem på en biogasanläggning. Det är en stor potentiell marknad som växer och blir alltmer attraktiv. Granitor Mechanical har jobbat med flertalet projekt parallellt och är idag en av de främsta och mest anlitade aktörerna på dagens marknad. 

Vi har precis avslutat ett projekt i Skogn i Norge, anläggningen processar substrat från bla. fiskindustrin och förädlar det till flytande LBG. Denna anläggning innebär en stor satsning för Norge i den pågående omställningen från fossil olja till gas. Omvandling av samhällsavfall och rester till biogas eller biogödsel som i sig är ett effektivt sett att minska importen av importerat mineralgödsel. Biogas kan isig används som drivmedel för fordon. 

Vi har i Norge erbjudit och levererat våra tjänster som montage av rörsystem och installation av processutrustning. Vår process startar allt som oftast med planering av projektet, förtillverkning i verkstad, för att sedan leverera och installera ute hos kund.  

Vi har stor erfarenhet av projekt inom biogas och efterfrågad kompetens i branschen. Vi vill säkerställa att vi lämnar en bra och hållbar leverans efter oss. 

Styrkan hos oss på Granitor Mechanical är att vi kan ta oss an projekt oavsett storlek. Vi levererar kvalitetssäkrade tjänster, från första anbud till installation, färdigt resultat och fortlöpande underhåll av anläggningarna 

Vad blev resultatet av Er leverans i Norge?  

- Vi är otroligt stolta över vår leverans utefter förutsättningarna, och vad resultatet blev. Vi levererade en installation av hög kvalité, anläggningen i sig är också mycket högpresterande vilket också är roligt. Projektet har bidragit till att vi idag får vi förfrågningar av flertalet potentiella kunder, både inom Norden men även internationella kunder som vill ha oss som leverantörer, säger Robin Wester, projektledare på Granitor Mechanical.  


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Underhållstopp på Preems raffinaderi

Granitor har som största entreprenör, med över 400 engagerade medarbetare, genomfört ett av de största revisionsstoppen någonsin på Preems raffinaderi i Lysekil. Granitor’s åtaganden omfattar alltifrån rör- och mek, el och instrument samt rengöring, målning och blästring. Stoppet avslutades i tid och totalt rapporterades noll olyckor.

Läs nästa referensprojekt