Underhållstopp på Preems raffinaderi

Granitor har som största entreprenör, med över 400 engagerade medarbetare, genomfört ett av de största revisionsstoppen någonsin på Preems raffinaderi i Lysekil. Granitor´s åtaganden omfattar alltifrån rör- och mek, el och instrument samt rengöring, målning och blästring. Stoppet avslutades i tid och totalt rapporterades noll olyckor.

Tillsammans med andra leverantörer har flera av Granitor-bolagen genomfört ett av landets största industristopp. Ett underhållsstopp bygger på noggrann planering och effektivisering under hård tidspress, allt händer samtidigt. Det ställs extremt höga säkerhetskrav och det finns inget utrymme för oväntade händelser.

-I komplexa projekt som detta måste vi alltid förutse och planera för att det oväntade sker. Vi måste se problem och hinder innan de uppstår, planera hur vi löser dem för att kunna leverera vår lösning snabb. Driftstoppet i Lysekil är ett av de mest lyckade genomförda stoppen om man ser till både kvalité, säkerhet och samarbete. Under detta projekt utökades personalstyrkan något, sett till tidigare. Både Preems stopporganisation och leverantörer bemannade projektet med fler personer, vilket har visat goda resultat, berättar Conny Andersson, projektledare på Granitor Mechanical.

Allt hänger ihop - Vi finns med under hela projektet, före, under och efter.

På grund av statliga krav måste anläggningar vart sjätte år släckas ner för revisionsstopp och produktionen måste då stoppas helt, däremellan stoppar man delar av anläggningen med tätare intervaller. Underhållsstoppen kräver noggrann planering,  del för del av anläggningen ska släckas ned. Bland annat ska maskiner, ugnar och kärl  kvalitetssäkras, ibland bytas ut och underhållas för att behålla hög  effektivitet och säkerhet. För Preem har detta stopp planerats i flera år, för Granitor började planeringen ungefär 6 månader innan nedsläckning. Granitor har haft flertal bolag som arbetat med stoppet parallellt. De bolag som varit aktiva under detta stopp är Granitor Electro, Granitor Mechanical, Granitor Systems, Granitor Aenigma och Alucrom som tillsammans har bidragit med sina tjänster inom underhåll.

Tillsammans gör vi positiv skillnad.

För oss på Granitor går säkerheten först. Ett revisionsstopp innebär långa dagar och arbete under tidspress och vi har levererat ca 300 observationer i kundens system för tillbud, incidenter, olyckor samt tusentals dagliga riskbedömningar.

- Det är ett stort engagemang för oss på Granitor som kräver god planering, erfarenhet och expertis inom många områden.  I det här projektet kunde vi äntligen få upp visa hela vår kompetens och leverera en helhetslösning till kunden Vårt långvariga och goda samarbete med kunden Preem är en nyckel till framgång i projektet, säger Ida Hegge, HSEQ Manager på Granitor.

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Rörkonstruktioner till Kungälvs nya vattenverk

Precis intill Göta Älv har NCC som totalentreprenör fått i uppdrag att bygga ett nytt vattenreningsverk som ska förse Kungälvs kommun med färskt dricksvatten. I mars 2017 påbörjades Granitor Rodoverkens arbete att installera processutrustning och rör till reningsverket.

Läs nästa referensprojekt