ARTIKEL

De 8 bästa tipsen när du ska installera laddbox

Det är mycket nytt att tänka på och ta ställning till när du installerar en laddbox hemma. Vi har installerat många olika laddboxar under flera års tid och har därför lärt oss vad du behöver tänka på. Här kan du ta del av våra åtta bästa tips!

1 - Använd dynamisk lastbalansering

Med dynamisk lastbalansering kan vi få elen att räcka åt alla och du som privatperson kan installera en laddbox på din befintliga elcentral. Laddboxen känner av energiförbrukningen i hemmet och anpassar laddningen av bilen efter detta. Så när du har tvätten och disken igång samtidigt som du lagar mat väntar laddboxen med laddningen tills det blir lugnare. På det sättet slipper du risken att huvudsäkringen går.

2 - Utnyttja grön skattereduktion rätt

Du har idag rätt till 50% avdrag på kostnaderna för arbete och material när du investerar i grön teknik. Det är en så kallad grön skattereduktion. För att ta del av den gröna skattereduktionen måste flera kriterier uppfyllas. Till exempel kan du maximalt bli ersatt för 50 000 kr och du måste ha betalat en viss summa i skatt, men du kan dela upp bidraget på flera ägare. En viktig regel du inte får missa är att den gröna skattereduktionen endast gäller när installationen utförs. Du kan alltså inte få avdrag på dynamisk lastbalansering om du köper laddboxen först och sedan kompletterar med lastbalanseringen. Därför är det viktigt att du tänker igenom ditt köp och beställer hela installationen direkt.

Läs mer om grön skattereduktion här

3 - Välj laddkabel efter dina behov

En laddbox med fast laddkabel är smidigt om du ofta laddar bilen hemma. Då blir det enkelt att bara sticka in kontakten när du kommer hem. Men glöm inte att ta ut den innan du åker! Om du bor så att det finns risk att någon "lånar" el när du inte är hemma kan det vara bra med en löstagbar laddkabel. Dessutom kan du själv lätt byta ut den om den skulle gå sönder.

4 - Tänk igenom placeringen

Om du sätter laddboxen på ena sidan av en tvåfilig uppfart så kan du bara ladda en av två möjliga bilar. Och även om du just nu bara har en elbil så kommer du antagligen vilja byta ut det gamla fossilmonstret till en andra elbil förr eller senare. Då vill du inte behöva byta plats på bilarna bara för att ladda den andra. Eller så kommer din kompis på besök med sin nya elbil, som gärna laddas under kvällen, om du inte ska få en ny inneboende.

5 - Välj en kabel som räcker

Längden på kabeln räcker kanske bra till din nuvarande elbil, där laddningen sitter på framsidan, men nästa elbil du köper kanske har laddningen längst bak. Antingen ska du behöva backa in varje gång du vill ladda bilen, eller så ser du till redan nu att ha en laddkabel som räcker.

6 - Ha koll på din WiFi

Några laddboxar behöver tillgång till WiFi för att fungera optimalt. Se därför till att din WiFi ligger så att signalen går fram. Om routern ligger för långt bort kan du köpa till flera accesspunkter eller bygga ut ditt nätverk med Mesh-nätverk.

7 - Satsa på smarta tillbehör som håller länge

Laddboxen du köper är byggd för att hålla lång tid framöver. Men tillhörande kabelhållare behöver inte vara det. Med en robust och hållbar kabelhållare för vårt nordiska klimat är det lätt att hänga upp laddkabeln när den inte används. Det ökar kabelns livslängd och ser dessutom snyggt ut.

8 - Låt en behörig elektriker utföra installationen

Att installera en laddbox är en avancerad elinstallation. Därför är det viktigt att installationen utförs av en behörig elektriker. Vi har en bred och gedigen kompetens inom installation och service. Vi har sedan 1970-talet haft en naturlig roll på de flesta stora industrierna och är idag med och bygger flera av vår tids största satsningar inom infrastruktur och kommunal sektor. Som professionell yrkesutövare ser vi till att installationen görs enligt aktuella myndighetskrav och direktiv. För din och allas vår säkerhet.

Se våra referensprojekt