Serviceelektriker

Nyfikenhet, noggrannhet och en vilja att lösa kniviga problem brukar känneteckna våra serviceelektriker. Ofta har de några års yrkeserfarenhet, en erfarenhet som de sedan utveckla och förfinar. Viljan att lära sig nytt och ta del av den senaste tekniska utvecklingen är viktig för att kunna hitta och erbjuda våra kunder effektiva lösningar.

Beställ serviceelektriker idag!

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk