Installationselektriker

Vi har idag flera uppdrag åt kommuner och regioner, samt flera stora och komplexa uppdrag inom infrastruktur i storstadsregionerna.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk