Vy över framtida stationsområde med nya dubbelspår och med plattformar i nedsänkt läge. Illustration: 10A/Visulent

Varbergstunneln ger högre trafiksäkerhet

Granitor Electro installerar tekniska system, el och kraft i Varbergstunneln, som är en del av utbyggnaden av Västkustbanan. På cirka tre kilometer av sträckan byggs dubbelspår i en tunnel under Varbergs centrum. Det ger både ökad kapacitet och högre trafiksäkerhet.

Illustration: 10A/Visulent

På uppdrag av Trafikverket har Granitor Electro pågående arbeten på broar och i vägtunnlar i Stockholm och Göteborg, och utför nu även elinstallationer i en tågtunnel. Arbetet är uppdelat i två entreprenader, där Granitor Electro dels jobbar på uppdrag av Infranord, dels på uppdrag av Implenia tillsammans med Granitor Systems.

– Vi är väldigt stolta över att bidra till denna samhällsviktiga infrastruktur och över att vi nu breddar oss till att även jobba med järnvägsprojekt, säger Roger Thorén, projektledare på Granitor Electro och fortsätter:  

– I det här projektet arbetar vi med Infranord, Implenia och vårt systerbolag Granitor Systems som är huvudleverantör av de tekniska systemen. Samarbetet fungerar effektivt och flyter på smidigt med alla parter.

Elinstallationer i stor omfattning

Granitor Electro utför samtliga elinstallationsarbeten i tågtunnel, servicetunnel, anslutande tvärtunnlar, perrong och tillhörande teknikutrymmen.

I Granitor Electros uppdrag för Infranord ingår el (lågspänning) och tele i BEST* järnvägsinstallationer av:

 • Bangård och arbetsbelysning
 • Växelvärme
 • Väglednings och utrymningsbelysning
 • Fiberkommunikation
 • Läckkabelanläggning
 • Järnvägsteknisk utrustning perronger
 • Hjälpkraft och ortnätsfördelning
 • Inlansering kiosker och transformatorer

I Granitor Systems/Granitor Electros uppdrag för Implenia ingår allmänna elinstallationer M&E (Mechanical & Electric) av:

 • El och belysning
 • Styrsystem
 • Tele/Säkerhet
 • VA-system
 • Utrymningsdörrar och portar
 • Luftbehandlingssystem
 • Impulsfläktar i tunnel och stationsbyggnad
 • Hissar
 • Rulltrappor
 • Teknikhus
 • Projektering och 3D-modelering av samtliga system

Bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet

Att flytta järnvägen under jord förbättrar miljön i Varbergs centrum. Utmed hela sträckan kommer trafiksäkerheten bli bättre eftersom tio plankorsningar med hög olycksrisk byggs bort. Istället byggs broar eller så sänks bilvägen ner. Dessutom är kapacitetsökningen från enkelspår till dubbelspår en stor vinst. Det ger fler människor möjlighet till snabbare pendling, ökad framkomlighet och bättre möjligheter att hantera tågförseningar.

Varbergstunneln planeras öppna för trafik sommaren 2025.

 

*BEST står för bana, el, signaler och tele.

 

Kontakt


Örebro rådhus

AI-teknik i Örebro rådhus

Granitor Electro Fastighetsautomation har installerat AI-styrning av systemet för värme och ventilation i Rådhuset i Örebro. Med systemet på plats får fastigheten en behagligare arbetsmiljö, blir billigare i drift samt en lägre påverkan på miljön.

Läs nästa referensprojekt