Rent avloppsvatten åt hela Stockholm

Vi bygger ut Henriksdals reningsverk för att rusta det för framtida behov. Det är ett jätteprojekt som ställer höga krav på kraftinstallationen som måste vara driftsäker.

I Stockholm pågår just nu en jätteombyggnad av Henriksdals reningsverk. Stadens anläggning i Bromma ska läggas ner, samtidigt som stadens befolkning har ökat. Projektet är det största sedan verket byggdes på 1940-talet och kraven gällande miljö och driftsäkerhet är självklart extremt höga.

Mest moderna anläggningen i Europa

Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, är en av flera entreprenörer och ansvarar för all kraftförsörjning, passerkontroll  och brandlarm som installeras. Det är en utmaning som projektledare Mikael "Mille" Magnusson gillar.

– Man är kanske lite tokig som gillar att arbeta i tunnelprojekt, men jag gillar utmaningar, säger Mille.

Själva reningsverket kommer att bli  ett av världens mest moderna, med membranrening. Den är effektiv, allt avloppsvatten renas och släpps ut i Östersjön.

Utmanande projekt som kräver erfarenhet

Att driftsäkerheten är särskilt viktig förvånar föga. Stockholm skulle inte klara sig många timmar utan avloppsrening. Anläggningen byggs därför redundant, vilket innebär att all kraftförsörjning byggs dubbelt. Blir det störningar på ena systemet, garanteras kraftförsörjningen via det andra systemet. 

– Rent tekniskt är det ett komplicerat projekt. Vi drar exempelvis kablage i bergstunnlar mellan olika nivåer och långa sträckor. Många av fästpunkter för kabelstegarna är unika, ofta finns det inte en enda rak linje. Jag har själv arbetat som elektriker sedan 1981 och projektledare från 2000. Detta är ett av de absolut mest komplicerade uppdrag jag har haft, säger Mille.

Personal avgörande

Komplicerade infrastrukturprojekt som detta blir alltmer vanliga i dagens samhälle, det dyker hela tiden upp nya utmaningar att lösa. Därför är det viktigt att alla som arbetar vill och känner sig bekväma med att ta sig an oförutsedda utmaningar.

Arbetssätt viktiga

Men det behövs även ett bra arbetssätt, som gör det möjligt för alla som jobbar att göra ett bra jobb. Som på alla byggen är logistiken krävande och utmanande. Därför har man satsat på en utsedd logistikansvarig som sköter det mesta vad det gäller materialhanteringen och håller reda på vart materialet är.

Fakta

Projektet beräknas vara klart 2029.

Saltsjöbanan som finns belägen mellan Slussen och Saltsjöbaden går rakt genom reningsverket.

Det tar ungefär ett dygn för vattnet att passera genom hela anläggningen.

2029 beräknas det enorma projektet att stå färdigt.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Granitor Electro ansvarar för el och säkerhet på nya Slussen

Granitor Electro ansvarar för el- och säkerhetsinstallationer i samarbete med Skanska när Slussen i Stockholm byggs om. Moderniseringen av en av stadens viktigaste knutpunkter är ett omfattande projekt som ställer höga krav på samordning, erfarenhet och kompetens.

Läs nästa referensprojekt