Illustration av den nya tågdepån i Nässjö

Tågdepå Nässjö för framtidens tåg

Granitor Electro utför samtliga elinstallationer när en ny tågdepå byggs i Nässjö. Här ska service och underhåll ske av de nya tåg som ska trafikera linjerna i och runt Jönköpings län med start 2024.

Region Jönköpings län, genom Jönköpings länstrafik, planerar för en modernisering av sin fordonsflotta för att möta ERTMS-kravet på Södra stambanan. ERTMS (European Rail Traffic Management System) är ett gemensamt europeiskt system för styrning och övervakning av tågtrafik. De nya el-tågen blir betydligt längre och med högre kapacitet än idag.

I samband med detta behövs en ny verkstadsdepå för service och underhåll av dessa fordon. Tågdepå Nässjö kommer att ha spår för service och underhåll, spår för tvätt, avisning och sanering, plattformar för städ samt spår för uppställning av tågfordon. Utöver detta finns även lager, teknik- och personalutrymmen.

Granitor Electro installerar all el

NCC, som bygger depån, har i samråd med Region Jönköpings län valt att samarbeta med Granitor Electro som installerar och projekterar all el. Det innebär kraft, belysning, tele, data, säkerhet, högspänning, ställverk, elbilsladdare, byggström, fastighets- och förreglingsinstallation, tvättanläggning, vätskehantering med flera specialsystem.

–  Vi har ett mycket bra samarbete med regionen och övriga leverantörer där allt sker i samverkan. Vi löser utmaningar som ett team oavsett vilket företag vi kommer ifrån, det ger ett väldigt bra arbetsklimat och blir effektivt.

Leif Eriksson, projektledare på Granitor Electro

I projektet finns ett hållbarhetsprogram med fokus på bland annat förnybar el och sunda material. Som ett led i detta installerar Granitor Electro en solcellsanläggning med 1024 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att ha en årlig produktion på 300 000 kWh.

Komplext uppdrag i god samverkan

Det är ett komplext uppdrag vilket Granitor Electro är väl rustade för i vår projektorganisation för stora projekt. Vi har ett mycket bra samarbete med regionen och övriga leverantörer där allt sker i samverkan. Granitor Electro har också tidigare genomfört flera uppdrag, framför allt sjukhus, åt Region Jönköpings län.

– Något som jag värderar högt är entreprenörens förmåga att styra projekteringen när det gäller både kostnad och teknik. Det är Granitor Electro väldigt duktiga på.

Klas Melman, byggprojektledare i Region Jönköpings län

35 000

Tågdepå Nässjö omfattar 35 000 kvadratmeter tomt, 7000 kvadratmeter verkstad och lager samt 800 kvadratmeter kontor.

13

Tågdepån består av 13 tågväxlar och 6 kilometer räls.

85 000

Granitor Electro har dragit 85 000 meter kabel, 4 500 meter kabelstege och 16 000 meter rör i mark.


Passersystem

Granitor Electro har lång erfarenhet av passersystem och är certifierade inom flera system.

Läs mer om Passersystem

El och säkerhet till Gamla Brynässkolan

Gamla Brynässkolan från 1905 har totalrenoverats och byggts till med en ny matsal och ny idrottshall. Granitor Electro har levererat el, säkerhet och hissar.

Läs nästa referensprojekt