Illustration av Höglandssjukhuset efter ombyggnad

Elinstallationer på sjukhus ställer särskilda krav

När Höglandssjukhuset i Eksjö byggs om har Granitor Electro valts för att utföra elinstallationerna, mycket tack vare vår gedigna erfarenhet av att jobba i sjukhusmiljöer. Det är ett arbete som ställer höga krav, då den viktiga vårdverksamheten samtidigt ska kunna pågå utan störningar.

Illustration: Tengbomgruppen A

 

Det är fastigheter som är centralt placerade på sjukhusområdet som byggs om till modernare lokaler. Granitor Electro har bland annat varit med i evakueringen av akutmottagningen till tillfälliga lokaler, vilket kräver minutiös planering. Både tillfälliga och nybyggda lokaler behöver anpassas till den utrustning som flyttas och arbetet med att ta hand om patienterna måste flyta på för personalen.

De nya lokalerna ska inrymma akut, närakut, operationssalar, uppvakningsavdelning, narkosmottagning och även omklädningsrum och fläktrum med styrskåp. Sjukhusverksamhet kräver specifika tekniska system, som belysning på uppvaket som följer dygnsrytmen, kallelsesignaler samt vårdrumspaneler med uttag för andningsluft, andningsoxygen, lustgas, data och el i behandlingsrummen.  

Granitor Electro ansvarar för att dessa system ska fungera felfritt genom noggrann planering och inkoppling. Utöver detta installerar vi belysning, brandlarm, passersystem och styrning av värme och ventilation i fastigheterna.  

Bred kompetens gav förnyat förtroende

Höglandssjukhuset byggs om i samarbete med Peab och Region Jönköpings län, Regionfastigheter. I en tidigare samverkan med Regionfastigheter, under en ombyggnation av Ryhovs sjukhus i Jönköping, har Granitor Electro visat sin kompetens med att jobba i sjukhusmiljöer och fick därför förnyat förtroende.

– Vi och regionen valde Granitor Electro på grund av deras tidigare erfarenhet och att de har en organisation som förstår hur det är att jobba i samverkansprojekt av det här slaget, vilket till exempel ställer krav på att hitta lösningar i de olika systemvalen. Granitor Electros sammantagna kompetens stärkte oss i valet av dem.

Askin Midbeck, projektchef på Peab

Det faktum att sjukhusets viktiga verksamhet måste kunna bedrivas parallellt med ombyggnationen gör jobbet utmanande. Tekniken behövde till exempel fungera utan avbrott när Granitor Electro kopplade bort kraftsystemen inför tömning och rivning av fastigheterna.

– Det är viktigt att göra rätt eftersom allt är hopkopplat med resten av sjukhuset, de system som behöver fungera på de omkringliggande vårdavdelningarna får ju inte slås ut. Så det här är ett komplicerat projekt på många sätt.

Richard Sörensen, projektingenjör på Granitor Electro

Återbruk kräver nytänkande

Inom projektet finns även ett fokus på återbruk. För Granitor Electro innebär det att framför allt brandlarmsdetektorer, kabelstegar och viss belysning återanvänds. Därför behöver medarbetarna vara extra noggranna i nedmonteringen av dessa, för att sedan kontrollera dem innan de installeras och driftsätts i nya lokaler. Det är ett arbete som kräver en ny typ av planering. Det ger även hållbarhetsmässiga vinster i form av minskade inköp av nya produkter, då det som fortfarande fungerar används på nytt.

20%

Brandlarmsprodukter som motsvarar 20 % av behovet i de nya byggnaderna återbrukas.

8000

Arean för ombyggnationen är knappt 8000 kvm.

2

Två hus som inrymmer fyra våningar byggs om.


Elinstallationer och solceller till Tågdepå Nässjö

Granitor Electro utför samtliga elinstallationer när en ny tågdepå byggs i Nässjö. Här ska service och underhåll ske av de nya tåg som ska trafikera linjerna i och runt Jönköpings län med start 2024.

Läs nästa referensprojekt