El och säkerhet på nya Slussen

Granitor Electro ansvarar för el- och säkerhetsinstallationer i samarbete med Skanska när Slussen i Stockholm byggs om. Moderniseringen av en av stadens viktigaste knutpunkter är ett omfattande projekt som ställer höga krav på samordning, erfarenhet och kompetens.

I samarbete med Skanska, som arbetar på uppdrag av Stockholms stad, ansvarar Granitor Electro för att installera el, tele och säkerhetslösningar på nya Slussen. Bland annat belysningen på Guldbron och Mälarterassen samt ledningar i trafiktunneln på Stadsgårdsleden.

Elinstallationerna omfattar även ställverk och elcentraler, bland annat i utrymmen under broarna som förser flera olika system med kraft, såsom utrustningen för slussmekaniken, servicerum och en vandringsled för fiskar mellan Mälaren och Saltsjön.

– I alla projekt av den här storleken arbetar man i flera delprojekt, det är som att lägga ett jättestort pussel. Det är spännande att jobba med ett av Stockholms största infrastrukturprojekt och vi är glada över att ha fått det förtroendet, säger Thomas Pettersson, projektledare Elinstallation på Granitor Electro.

Säkerheten tryggas

Säkerhetslösningarna innefattar brandskydd, inbrottslarm, kamera- och passersystem.

– Vi är stolta över och att kunna trygga säkerheten på denna centrala plats där många människor passerar varje dag, säger Robert Nylander, projektledare på Granitor Electro Security.

Samarbetet mellan Skanska och Granitor Electro fungerar bra.

– Vi jobbar verkligen tillsammans, i ett partnerskap och mot samma mål. Medarbetarna visar stort engagemang, de är lyhörda och lösningsorienterade. Vårt samarbete baseras på öppenhet, vilket skapar ett mervärde och trygghet för oss som beställare och det lönar sig för båda parter, säger Thomas Nilsson, produktionschef på Skanska.

BILD: DBOX for Foster + Partners

Om nya Slussen

Slussen förbinder stadsdelarna Södermalm och Gamla stan i Stockholm och är en av Sveriges största kollektiva trafikknutpunkter där 500 000 personer passerar varje dag. På nya Slussen blir det därför mer plats för kollektivtrafik, gående och cyklister. Slussen byggs också om för att säkra dricksvattnet för de två miljoner invånarna i Stockholm och Mälardalsregionen. Dessutom minskar översvämningsrisken. Nya Slussen möjliggör avtappning av nästan fem gånger så mycket vatten från Mälaren jämfört med tidigare.


Brandskydd på EcoDataCenter i Falun

Granitor Electro levererar brandskyddssystem när EcoDataCenter i Falun bygger ut sin site med två nya datacenter som inrymmer åtta serverhallar vardera samt en byggnad för reservkraft.

Läs nästa referensprojekt