Brandskydd på EcoDataCenter i Falun

Granitor Electro levererar brandskyddssystem när EcoDataCenter i Falun bygger ut sin site med två nya datacenter som inrymmer åtta serverhallar vardera samt en byggnad för reservkraft.

Foto: EcoDataCenter

- Vi är totalleverantör av brandlarm från projektering och installation till driftsättning. Vi har dessutom serviceavtal och sköter kvartalsprov och årligt underhåll, berättar Andreas Lehmann, projektledare och behörig ingenjör brandlarm på Granitor Electro Security i Dalarna.

Granitor Electro är rikstäckande och lokalt förankrade med ett stort antal medarbetare. Det ger både stabilitet och närhet, vilket Andreas tror är en av anledningarna till att EcoDataCenter valde Granitor Electro till uppdraget. Till en början innefattade uppdraget ett datacenter, som utökats till att leverera och installera brandlarm i ytterligare tre byggnader.

- Brandlarm är en speciell nisch och periodvis krävs det mycket personal och tid, vilket inte många klarar av på samma sätt som vi på Granitor Electro gör. Vi är självklart väldigt glada över att EcoDataCenter vill fortsätta jobba med oss, säger Andreas Lehmann.

- Granitor Electro är en stor och pålitlig leverantör med höga tekniska kunskaper som har lokal förankring. Det passar oss bra eftersom vi ställer höga krav på kompetens och stor tillgång på resurser för installationer, säger Micael Granath, Technical Specialist Security på EcoDataCenter.

Imponerande och komplext

Det är en mycket komplex anläggning som byggs i Falun där brandskyddet är sammankopplat med släcksystemet och man har ett nära samarbete med sprinkler och gasläcksystem. För att klara den tillgänglighet som EcoDataCenter erbjuder sina kunder måste anläggningarna vara väl skyddade och där är brandskyddet en viktig del.

- Det är imponerande och komplext med så mycket teknik i samma fastighet, det är både roligt och utmanande att få vara delaktig i ett sådant här projekt, säger Andreas Lehmann.

Installationen innebär sammankoppling och funktioner med andra system vilket innebär ett nära samarbete med andra entreprenörer i högre utsträckning än i andra projekt. Det gäller till exempel styrning av vattendimma och anslutning av olika tekniska larm med mera.

7 000

Varje byggnad för datahallar är ca 7000 kvm. Dessutom finns separata byggnader för reservkraftanläggning och kontor.

1 300

Brandlarmanläggningen som Granitor Electro installerar kommer bestå av tio centraler och cirka 1 300 larmpunkter.

10

När området är fullt utbyggt kommer det att finnas ett tiotal storskaliga datacenter på plats.


Varbergstunneln ger högre trafiksäkerhet

Granitor Electro installerar tekniska system, el och kraft i Varbergstunneln, som är en del av utbyggnaden av Västkustbanan. På cirka tre kilometer av sträckan byggs dubbelspår i en tunnel under Varbergs centrum. Det ger både ökad kapacitet och högre trafiksäkerhet.

Läs nästa referensprojekt