Rendering av den framtida byggnaden som är ljus, luftig och med flera naturliga material.

El och säkerhet för World of Volvo

Nu byggs unika projektet World of Volvo i Göteborg. Tack vare goda relationer och smarta lösningar ansvarar Granitor Electro för installationen av el och säkerhet. Eftersom byggnaden inte ser ut som någon annan är allt som installeras en spännande utmaning.

Illustration, Henning Larsen.

World of Volvo, som är under byggnation, kommer bli ett nytt landmärke i Göteborg. Platsen är precis söder om Liseberg, vid sidan av E6:an mitt i Göteborgs nya evenemangsstråk. Utöver utställningar, föreställningar och upplevelser kommer byggnaden även inhysa konferenslokaler, eventhall samt bistro och restaurang. World of Volvo förväntas stå färdigt i slutet av 2023 med öppning i början av 2024.

Volvo har kontrakterat BRA Bygg för projektet, som i sin tur låter Granitor Electro ansvara för installationen av både el och säkerhet. El gör en totalleverans som innefattar högspänningsställverk, lågspänningsställverk, flexibel belysningsanläggning med KNX- och DMX-styrning, fiber- och dataanläggning och mycket mer. Säkerhet driftsätter över 900 brandlarmsenheter, 100 kameror och 200 dörrmiljöer i ett integrerat passer- och inbrottslarmsystem.

– De arkitektoniska utmaningarna är nästan oändliga, bland annat på grund av den totala avsaknaden av räta vinklar, hur byggnaden bekläs invändigt och dess många olika nivåer. Det är inte som att installera i en fyrkantig låda direkt och det gör att vi ständigt behöver hitta unika lösningar.

Fredrik Jernstedt, verksamhetschef på Granitor Electro

Granitor Electro har sedan tidigare en lång relation med Volvo i form av utförda arbeten i deras fabriker och fastigheter. Byggnaden uppförs i skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material och är ritad av danska Henning Larsen.

Mer information om World of Volvo hittar du på www.worldofvolvo.com.

 

900

Över 900 brandlarmsenheter installeras i byggnaden.

100

Över 100 kameror installeras i och utanför byggnaden.

200

Över 200 dörrmiljöer installeras i ett integrerat passer- och inbrottslarmsystem


Elinstallation vid nybygge

Granitor Electro har kunskap och erfarenhet inom flera kompetensområden, och kan därför se till helheten vid nybyggen.

Läs mer om elinstallation vid nybyggen

Fastighetsautomation för ett energieffektivt polishus

Världens första nollCO2-certifierade polislokal behövde energieffektiva lösningar för värme och ventilation. Granitor Electro, med 30 år i branschen, valdes för att installera fastighetsautomation, el och security. Med hjälp av systemen kan kunden jobba ännu mer med energieffektivisering och hålla nere både ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Läs nästa referensprojekt