Att arbeta enligt processer – helt enkelt. Eller? 

När vi ska starta nya processer och implementera nya arbetssätt gör vi det för att vi tror att det ska bli en förändring till det bättre. Men många av oss har erfarenheter från projekt där det inte har blivit så, utan det har snarare blivit mer komplicerat, kanske dyrt och inte enligt förväntan. Vi har många nya digitala verktyg som kan hjälpa oss med våra arbetsuppgifter, men hur drar vi nytta av dem och hur når vi våra målsättningar?

För att nå den uppsatta målsättningen använder vi det vi kallar "Beteendeförändring på riktigt". Beteendeförändring på riktigt utgår från OBM, Organizational Behaviour Management, som är en metod med utgångspunkt i inlärningspsykologin och som fokuserar på beteenden, observation, mätning av beteenden och förstärkning av de beteenden som har positiv påverkan på resultatet. Det innebär att man i projektet fokuserar på positiv förstärkning vilket ofta leder till färre oönskade beteenden.  


Andreas Karlsson är konsult på Midroc Project Management (nuvarande Aenigma) och har varit projektledare för ett OBM-projekt med goda resultat. Målet med projektet var att öka planeringsgraden, förbättra kvalitén på arbetsorder och främja ökat samarbete och förståelse mellan avdelningarna. 

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Koldioxidfångst – rätt väg för att nå klimatmålen? 

Världen står inför en stor utmaning för att klara av uppställda klimatmål. En omställning av vår energiproduktion tillsammans med förändrade beteenden är ett måste. Troligen behöver dock vi ta ännu mer radikala steg och också fånga in och lagra den koldioxid som annars skulle släppts ut från industrianläggningar och kraftvärmeverk, en teknik som ofta benämns som CCS – Carbon Capture and Storage. 

Läs nästa referensprojekt