Mathias Andersson utvecklas av att möta kundens utmaningar

Mathias jobbar som Projekt- och byggledare inom Mark & Infrastruktur på Aenigma.

Spännande projekt med stort eget ansvar och ständig utveckling i yrkesrollen gör att Mathias Andersson trivs som konsult. Genom att vara öppen, social och inlyssnande tar han reda på kundernas behov och utmaningar och försöker hitta lösningar – ibland innan kunden själv har hunnit efterfråga dem.

- Mitt dagliga arbete handlar bland annat om projektplanering, samordningsfrågor och tekniska lösningar, men framför allt att på olika sätt vara tillgänglig för att möta kundens behov. Beroende på min roll i projektet är jag även delaktig i byggtekniska lösningar. Det skapar mervärde för kunden och dessutom utvecklar min kompetens, vilket jag har användning för i mina framtida projekt, säger Mathias som jobbar på enheten Mark och Infrastruktur på Aenigma.

Han jobbar i flera projekt, både som byggledare och projektledare. Projekten omfattar en så kallad finplanering där bland annat utformning och anläggning av gröna ytor, planteringar, växtbäddar, dagvattenhantering och VA-arbeten ingår. ”I huvudsak det som syns”, sammanfattar Mathias. Som utbildad landskapsingenjör och tidigare arbetat med gröna utemiljöer på en anläggningsfirma vet han vilka frågor och problem som projekten kan ställas inför, samt vilka parametrar som behöver finnas på plats för att kunna fatta bra beslut.

- För mig som konsult är det en stor fördel att ha erfarenhet från entreprenadsidan. Kunden känner sig trygg i min erfarenhet och kompetens, samt upplever jag att dialogen med entreprenören blir lättare då vi kan diskutera tekniska lösningar tillsammans.

Mathias har, sedan han började på Granitor (dåvarande Midroc) i maj 2016, skapat goda relationer med de kunder han jobbar för och byggt upp ett stort kontaktnät. Det har både gett honom och hans kollegor förnyat förtroende att arbeta i flera uppdrag men även möjligheten att tidigt se samordningsvinster med intilliggande byggprojekt. Att förstå kundens utmaningar och behov är en viktig del i konsultjobbet.

- Att kunna ha ett helhetsperspektiv på flera projekt som är igång samtidigt och inverkar på varandra,  gör att jag har möjligheten att upptäcka eventuella fallgropar tidigt. Det blir lättare att samordna med andra projekt om man har lyft frågorna i ett tidigt skede av genomförandet. I slutändan sparar vi då ofta både tid och pengar för kunden.

Mathias gillar variationen i konsultyrket.

Att ha flera projekt igång samtidigt gör att han utvecklas i mer utmanande uppdrag, medans han är tryggare i andra. En kombination som han trivs med. Möjligheten att välja vilka projekt han vill jobba i och att kunna styra sina dagar, med eget ansvar att utföra sina arbetsuppgifter, nämner han också som fördelar med att vara konsult. Finns det några nackdelar?

- Som konsult sitter man ofta i uppdrag ute hos kund och då kan det vara svårt att hinna umgås med kollegorna. Vi är dock många som försöker åka in till kontoret på fredagar.

Innan pandemin anordnade Mathias tillsammans med några kollegor gemensamma träningspass, både för att träning är ett av hans stora intressen men också för det sociala umgänget. Det blev ett tillfälle att träffas och höra hur de andra har det ute på sina uppdrag. Mathias upplever att de förslag och initiativ han och kollegorna kommer med, oavsett om det handlar om jobbidéer eller att träna tillsammans, tas tillvara och stöttas av cheferna och ledningen på Aenigma. Den ”liggande ledningspilen” som Granitor jobbar utifrån, där fokus ligger på att medarbetarna längst fram i pilen som dagligen möter kunderna backas upp av chefer och ledningen längre bak i pilen, genomsyrar i företagskulturen vilket leder till alla är med och utvecklar nya affärer.

- När vi gör affärsplanering tillsammans går det verkligen att vara med och påverka, både kring vilka kunder vi vill jobba med och var vi ser potential att våra kompetens kan göra nytta. Här känner jag också att jag bidrar till Aenigmas vision att skapa ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. När jag och mina kollegor involveras i planeringen blir det tydligt att vi alla jobbar mot ett gemensamt mål och det gör att jag blir ännu mer engagerad i mitt jobb.


Projektledning Boliden Garpenberg

Boliden Garpenberg genomförde under andra halvan av 2018 fram till utgången 2020 ett investeringsprojekt omfattande 8 delprojekt för att öka den årliga produktionen från 2,65 Mton/år till 3.0 Mton/år.

Läs nästa referensprojekt