Barkarbystaden - en hållbar stadsdel växer fram

Barkarbystaden är ett av Sveriges, nu pågående, största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt som omfattar 140 kvarter i Järfälla kommun.

Här växer en helt ny stadsdel fram med bland annat bostäder, ett nytt sjukhus, arbetsplatser, hotell, utbildningslokaler, handel, idrottsanläggningar och parker. Mer än 30 000 bostäder kommer vara uppförda när projektet är klart, vilket ställer höga krav på en väl fungerande infrastruktur. I projektet ingår nav för kollektivtrafik som blir det näst största i Sverige med tunnelbana, busstorg, pendel- och regionaltåg.

Järfälla kommun och Midroc Project Management (nuvarande Aenigma) har haft ett långt samarbete i både planering och genomförande av projektet Barkarbystaden II. Projektet omfattar infrastruktur och samordning för åtta kvarter samt Veddestabron som binder samman Barkarbystaden och Veddesta. 

- Vi är väldigt stolta över att vara med i utvecklingen av Barkarbystaden, en stadsdel där många människor ska trivas med att bo, verka och leva. Vi som jobbar i det här projektet får genom vårt engagemang bidra till en positiv skillnad tillsammans med Järfälla kommun, säger Robert de Montigny, enhetschef för Mark-och Infrastruktur på Midroc Project Management.  

Hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom den nya stadsdelen. När det gäller miljömässig hållbarhet har dagvattenhanteringen varit viktig för att skapa renare vatten i områdets vattendrag Bällstaån och Igelbäcken. Bland annat har man flera växtbäddar med biokol som bidrar till att rena dagvattnet. Genom att använda biokol i växtbäddarna låser man också ned kol i marken – en så kallad kolsänka, vilket i sin tur bidrar till att motverka klimatförändringar.  

Grönska är en viktig del i projektet för att skapa en bra miljö för växter, människor och djur. 

-Vi bygger många små parker och fyller staden med växtlighet. I parkerna ska invånarna ges möjlighet till att umgås och växtlighet bidrar till en högre livskvalitet. Det finns tydliga kopplingar mellan människors välmående och tillgång till natur. Vi tror också att kopplingen mellan satsning på estetik och grönområden leder till ökat engagemang och intresse av att utveckla och förbättra sitt närområde. Detta i sin tur kommer göra Barkarbystaden till en eftertraktad plats att bedriva verksamhet och bo på, säger Robert de Montigny.  
 
 
För mer information:  
Robert de Montigny, enhetschef Mark- och Infrastruktur, Midroc Project Management 
robert.demontigny@granitor.se 

 


 

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Att arbeta enligt processer – helt enkelt. Eller? 

När vi ska starta nya processer och implementera nya arbetssätt gör vi det för att vi tror att det ska bli en förändring till det bättre. Men många av oss har erfarenheter från projekt där det inte har blivit så, utan det har snarare blivit mer komplicerat, kanske dyrt och inte enligt förväntan. Vi har många nya digitala verktyg som kan hjälpa oss med våra arbetsuppgifter, men hur drar vi nytta av dem och hur når vi våra målsättningar?

Läs nästa referensprojekt