Applikationer med Airgrinder-tekniken och genomförda tester

Tekniken med Airgrinder gör det möjligt att behandla rester och avfall från olika processer och få slutprodukter som är möjliga att antingen sälja eller att deponera på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.