2 års förberedelser och 500 000 projekttimmar

Ett raffinaderistopp är en pressad situation när tusentals människor ska genomföra tusentals krävande insatser på kort tid. Varje timme raffinaderiet står still kostar mycket pengar. Kunden Preem måste kunna lita på att leverantören två år framåt i tiden kan prestera under stor tidspress med bibehållen kvalitet.

Granitor Mechanical spelade en huvudroll i arbetet. Med stort säkerhetsfokus lyckades vi nästan helt undvika olyckor, trots totalt 500 000 arbetstimmar. Slutresultatet blev lyckat med 95 procent av alla jobb utförda i tid. Mycket tack vare noggranna förberedelser och bra logistik. När nu arbetet avslutats kan konstateras, att under Granitor Mechanicals 130 000 arbetstimmar under stoppet har 2 381 riskanalyser skrivits. 287 incidenter och avvikelser har rapporterats, 149 skyddsronder utförts samt 600 arbetsorder på underhåll hanterats.

Nu kan Preem glädja sig åt ett energisnålare raffinaderi med lägre utsläppsnivåer och högre verkningsgrad.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Europas största anläggning för flytande biogas

Biogas har blivit ett kvalitativt klimaterbjudande som bland annat minskar till växthusgasutsläppen när det kommer till fossila bränslen. Det är förnyelsebart och ett drivmedel som i princip är helt klimatneutralt. Om man inte endast ser den klimatsmarta aspekten av biogas, så bidrar den även till andra stora miljö- och samhällsaspekter som exempelvis renad stadsluft. Det är en av de saker som visar på hur pass särskiljande och unik biogas är på marknaden.  

Läs nästa referensprojekt