Den betong- och glasförsedda fasaden av gamla skatteskrapan sträcker sig upp mot en blå himmel. Längst ner syns den färgsprakande skylten som lyder "skrapan".

Titel under 60 tecken, med tjänsten tidigt i meningen

Ingress med tre meningar som princip beskriver: behovet eller problemet som behöver lösas, "Granitor Electro löser detta" och artikelns specifika vinkel (t.ex: viktigt med trygg installation)

Stycke 1: Information om platsen/byggnaden/projektet.

Stycke 2: Information om tjänsten/erbjudandet som vi utför i projektet.

– Vi är väldigt nöjda med att vi valde Granitor Electro.

Beställarens namn, Bolaget

Stycke 3: Förklaring varför Granitor Electro valdes

Stycke 4: Mer detaljerad beskrivning av någon vinkel i projektet (t.ex: komplexiteten, miljötänket, storleken, nytänket, osv)

– Ett citat som fördjupar förståelsen för vinkeln.

Namn, projektledare på Granitor Electro

580

Det nya passersystemet innebär att 580 enheter behöver bytas ut.

23

Projektet innefattar Skrapans alla 23 våningar.

12

Projektet ska drivas igenom på högst 12 månader.


Passersystem

Granitor Electro har lång erfarenhet av passersystem och är certifierade inom flera system.

Läs mer om Passersystem