Systemservice

Vi kan hjälpa till att göra en energideklaration som granskar hur en fastighet fungerar med hänsyn till saker som arbetsmiljö, inomhusklimat och energiåtgång. Detta följer vi gärna upp med en handlingsplan med åtgärder som vi kan se över åt er. Genom att börja arbeta med fastighetsautomation kan vi svara upp mot de eventuella brister som en energianalys kan påvisa.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk