Mentorn Ulf går och samtalar med lärlingen Hugo.

Mentor

Ulf ser till att lärlingarna utvecklas

Ulf Larsson är en av Granitor Electros rutinerade serviceelektriker, med återkommande kunder och lång erfarenhet. När han blev tillfrågad att bli mentor åt elektrikerlärlingar tvekade han inte en sekund. Som mentor är Ulf en nyckelspelare i Startskottet, Granitor Electros eget lärlingsprogram. Och han trivs bra med att stötta yngre kollegor och få dem att upptäcka variationen i jobbet.

"Jag lär mig av dem också."