Mentorn Daniel från Granitor Electros lärlingsprogram Startskottet

Mentor

För Daniel är mentorskapet ett sätt att utvecklas

Alla våra lärlingar har givetvis en handledare vid sin sida på arbetsplatsen. I Startskottet satsar Granitor Electro dessutom på utbildade mentorer. Varje mentor har genomfört Skolverkets handledarutbildning och deras uppgift är att stötta lärlingarna och se till att de får en så lärorik lärlingsperiod som möjligt. En av mentorerna är Daniel Bihl, montör på Installation och entreprenad i Västerås.

"Man känner att arbetsgivaren investerar i ens framtid och det gör skillnad."