Security elektriker som står vid ett styrskåp och ler

Security

Felanmälan

Här felanmäler du en anläggning, oavsett om den har installerats av oss på Granitor Electro eller av annan installatör.

När vi får in din felanmälan så får du en bekräftelse på mailen och ärendet delegeras till en serviceledare eller tekniker som kontaktar dig och bokar in en tid för felavhjälpning.

Vill du kontakta oss om något annat? Klicka här!

Beskriv felet översiktligt i högst några meningar så att vi vet ungefär vad det gäller. Vi kommer att kontakta dig och ta reda på fler detaljer om felet längre fram.

 

 

Information om anläggningen

Anläggningens ID är ett unikt ID för anläggningen bestående av 8 siffror. Normalt placerat vid centralapparat eller manöverpanel. Underlättar vårt arbete men krävs inte.

 

 

Kontaktperson på plats

Fyll i nedanstående fält om det är någon annan kontaktperson på plats än du som felanmäler.

 

 

När du kontaktar oss sparas de uppgifter som du anger i formuläret. Anledningen till varför vi sparar dessa uppgifter är för att vi ska kunna behandla dina frågor och synpunkter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.granitor.se/dataskydd.