Passersystem

Det finns flera olika system för in- eller utpasseringar på arbetsplatser och företag. Många organisationer går från traditionell nyckelhantering till att använda så kallade smarta medier. Exempelvis passerkort, tags, intelligenta nycklar och mobiltelefoner för att ge en besökare tillträde.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk