Hissar

En hiss måste fungera och vara pålitlig, oavsett om det är på en industrianläggning eller i ett bostadshus. För att motverka driftstörning och stopp kan vi hjälpa till att installera nya hissar eller, ännu bättre, att modernisera era gamla hissar för att förlänga livslängden. Vi arbetar med lokal förankring och finns nära när vi behöver rycka ut för att åtgärda akuta fel inom hissystem.