Driftlarm

Driftlarmets uppgift är larma när det finns misstanke om att något i en anläggning behöver åtgärdas. Syftet är att minimera, eller förhoppningsvis helt undvika, kostsamma produktionsstopp inom industrin eller skador i fastigheter.

Beställ installation av driftlarm!

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk