Insidan av ett hisschakt, med fokus på hisshjulet.

Modernisering av hissar för mindre miljöpåverkan

Att välja modernisering av hissar framför nyinstallationer har många fördelar. Granitor Electro utförde moderniseringar på 14 hissar åt brf Pyndaren. Resultatet ökade tillgängligheten för medlemmarna och minskade avtrycket på miljön.

Bostadsrättsföreningen Pyndaren i Gävle bildades 1979 och innehar idag 135 lägenheter. De gamla hissarna i fastigheterna, som byggdes runt 1974, uppvisade ålderstecken och det började bli svårt att få tag på reservdelar. Mellan 2019 och 2022 utförde Granitor Electro moderniseringar av samtliga 14 hissar istället för att installera helt nya.

– Efter besök på olika referensobjekt samt återkoppling från tidigare beställare beslöt styrelsen att anlita Granitor för entreprenaden, vilket har fungerat utomordentligt bra med mycket lite störningar för boende under byggtiden och som vi tror gjorde en liten påverkan på miljön.

Kent Nilsson, styrelseledamot i brf Pyndaren.

När en hiss har varit i drift i många år kan det behövas en renovering, som även kallas modernisering. Att modernisera hissar innebär att så många originaldelar som möjligt behålls. Det som byts ut är det som är trasigt eller inte klarar av dagens krav på lagar, driftsäkerhet och miljöpåverkan. Att välja modernisering framför nyinstallation minskar belastningen på miljön och gör att den gamla känslan behålls samtidigt som hissen blir modern och säker. Stilleståndstiden blir även kortare jämfört med en installation av helt nya hissar.

En viktig del i moderniseringen för brf Pyndaren var bytet av de tunga slagdörrarna mot automatiska dörrar. Bostadsrättshavarna i föreningen är många äldre och har en medelålder på 73 år, vilket gör att behovet av automatiska dörrar var stort. Granitor Electro bytte även styrsystemet, drivsystemet, hisskorgar och all elektrifiering.

– Hissarna gjorde att brf Pyndaren ökade tillgängligheten och tryggheten för sina medlemmar och gav dem möjligheten att kunna bo kvar längre i sin bostad trots att de åldrats.

Magnus Karlsson, avdelningschef på Granitor Electro.

135

Bostadsrättsföreningen Pyndaren i Gävle innehar 135 lägenheter.

14

Granitor Electro moderniserade totalt 14 hissar.


Tjänster inom hiss

Granitor Electro har lång erfarenhet av hissinstallationer, moderniseringar, service och tillsyn.

Läs mer om våra tjänster inom hiss

Fastighetsautomation för ett energieffektivt polishus

Världens första nollCO2-certifierade polislokal behövde energieffektiva lösningar för värme och ventilation. Granitor Electro, med 30 år i branschen, valdes för att installera fastighetsautomation, el och security. Med hjälp av systemen kan kunden jobba ännu mer med energieffektivisering och hålla nere både ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Läs nästa referensprojekt