Virtual Commissioning och simulering gruvindustrin

Simulering kan användas för att minska kostnader och öka kvaliteten.

Virtual Commissioning

Uppdraget på Papua i Indonesien innebar att leverera system för styrning och förarlösa tåg till andra sidan jorden – dessutom till en nation med begränsad teknisk kunskap. Utmaningen var att säkerställa att hårdvaran som levereras är välfungerande och säker att använda.

– Vi behövde vara säkra på att det vi levererar verkligen fungerar och håller rätt kvalitet, berättar Åsa Hansson, teknisk chef på Midroc Automation.

Tack vare digitaliseringens möjligheter samt Midrocs högteknologiska kunskaper byggdes en virtuell simulering av Grasberg-gruvan i Midrocs egna lokaler i Sverige. All hårdvara, mjukvara och samtliga styrsystem kontrolltestades i verkstaden i Trollhättan och felsöktes för att undvika möjliga framtida fel.

– Tidigare transporterades malmen med lastbilar, vilket var både ineffektivt och ohållbart. Idag får vi ut betydligt mera malm i och med att tågen kan transportera mer än lastbilar. Genom att ha självkörande tåg i gruvan kan vi undvika mänskliga olyckor i en mycket riskabel miljö, berättar Åsa Hansson och fortsätter:

– Dessutom går tågen i gruvan på el och batteri vilket är mycket mer hållbart i längden och skapar större miljönytta. Utöver det så tillåter det fjärrstyrda systemet oss att jobba med programmen på distans, så gruvarbetare behöver inte vistas i gruvan i samma utsträckning.

Kostnadseffektivt

Digitaliseringen har gjort det möjligt att simulera virtuella idriftsättningar för förberedelse i en digital miljö innan de realiseras. Fördelarna med virtuella simuleringsmodeller, eller digitala tvillingar är många; det är kostnadseffektivt, det säkrar kvaliteten samt minimerar risken för produktionsförluster.

Att använda ny teknik, som digitala tvillingar, ger möjlighet att föra in en förändring i anläggningen under produktion. Genom att verifiera förändringen i förhand kan faktabaserade beslut tas. 
 
- För att nå en hållbart långsiktig investering är kravställningen viktig att få till. Simulering kan användas för att minska kostnader och öka kvalitet vilket gör att vårt råd till våra kunder är att inkludera en simuleringsplattform 

Simuleringsplattformen är en väg att nå högre kvalitet och minimera riskerna vid implementation, vilket i sin tur minimerar ställtider och möjliggör att produktionen kan komma igång med så få fel som möjligt redan från start. Genom att inkludera en simuleringsplattform under projektgenomförandet så kan denna modell tas över av verksamheten efter avslutat projekt som då sedan, internt eller via leverantörer, kan förfinas och utvecklas för fler applikationsområden till verksamheten. 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här


Process och tågstyrning

Midroc har uppdraget att leverera system för process- och tågstyrning till en stor underjordsoperation. Målet är att fjärrstyra hela underjordsoperationen, effektivisera produktionen och öka personsäkerheten.

Läs nästa case