"Lockande att förstå mer om elmarknaden"

Marcus Segelsjö Duvernoys första stora uppdrag efter examen ger honom inblick i ett högaktuellt ämne. Som konsult på Granitor Aenigma jobbar han åt Svenska kraftnät, bland annat med elhandeln inom Europa. För Marcus innebär det att han får kunskap om ett område som han inte trodde att han skulle jobba med när han pluggade till ingenjör i energisystem.

– Jag tänkte att jag skulle kunna jobba på Svenska kraftnät, men i så fall mer med elnätet och mer hands on rent tekniskt. Nu jobbar jag istället med den europeiska elhandeln och säkerställer välfungerande IT-lösningar och processer för hanteringen av överföringskapaciteterna mellan olika elområden, säger Marcus Segelsjö Duvernoy.  

Aenigma hjälper till att förvalta system och processer inom elmarknaden för Svenska kraftnät, den myndighet som bland annat ansvarar för att kraftsystemet är driftsäkert. Marcus uppgift är att utveckla elhandelsprocesser på den nordiska och europeiska marknaden, och att koordinera och implementera förändringar lokalt. Jobbet ger honom möjligheten att lära sig hur energimarknaden och elhandeln i Sverige, Norden och Europa fungerar.   

– Med tanke på hur mycket debatt det är om energiområdet så är det förhållandevis få som faktiskt jobbar med det. Därför kändes det lockande att förstå mer om elmarknaden och varför den ser ut som den gör.  

Chansen att få en inblick i ett så nischat område bidrog till att han valde uppdraget från början. 

– Det är ett väldigt intressant uppdrag. Elmarknaden är en aktuell fråga och spännande att jobba med från Svenska kraftnäts perspektiv eftersom jag får djup kunskap om hur det fungerar i verkligheten, som är svår att få annars.

Harmonisering av Europas elmarknad

På Regeringens uppdrag jobbar Svenska kraftnät med att öka överföringskapaciteten mellan elområden. Det svenska elsystemet och handeln med el är ihopkopplat med resten av Europas. Det är ett stort och komplext system för handel, där flera bakomliggande processer behövs för att få det att fungera smidigt. För Marcus del betyder det att säkerställa välfungerande IT-lösningar för den dagliga elhandeln.

– Jag bidrar till harmoniseringen av Europas elmarknad, att datan flödar som den ska genom olika system, och jobbar tvärfunktionellt tillsammans med elmarknads- och systemspecialister. Jag blir lite som spindeln i nätet.

I sitt uppdrag på Svenska kraftnät jobbar Marcus med förvaltningen av dessa processer och system tillsammans med sina nordiska och europeiska kollegor. På veckobasis går de igenom den senaste tidens incidenter och utreder dem för att kunna ta fram förbättringar. De diskuterar även kommande händelser på marknaden för att förbereda Svenska kraftnäts eget system för implementering och driftsättning på den europeiska elmarknaden. Ett händelserikt uppdrag där han får chansen att samarbeta med många olika parter inom elmarknadsområdet.

– Målet är att få en mer enhetlig elmarknad i Europa. Vi har ett EU-direktiv att förhålla oss till som säger att vi ska göra det lättare att handla över EU:s gränser. Det sker genom ett nära samarbete med våra nordiska och europeiska kollegor för att gemensamt arbeta fram en effektivare och bredare handel inom Europa.

Projekt med de nordiska länderna

Tillsammans med de nordiska grannländerna arbetar Svenska kraftnät även med ett omfattande projekt för att öka optimeringen av elnätet, för att på så sätt kunna öka handeln mellan elområdena i Norden. För att få en så korrekt bild som möjligt av det totala flödet i nätet har en ny beräkningsmodell tagits fram. Genom denna mer exakta modell, som Marcus är med och implementerar, kan ledningarna i elnätet utnyttjas mer effektivt, vilket leder till högre tillåtna flöden i nätet och jämnare pris mellan olika elområden.

– Det vi försöker göra med beräkningsmodellen är att öka på hur mycket el vi kan tillåta till marknaden. Genom att analysera mer data får vi en mer verklig bild av hur flödena ser ut och kan göra en bättre uppskattning. 

Energisektorn står inför en stor omställning och vilka projekt som skulle kunna bli aktuella för Marcus att jobba med framöver är därför svårt att sia om. Det gäller att fånga de möjligheter som dyker upp. Han trivs bra i energibranschen och kommer att ta alla chanser han får att vara med i utvecklande projekt.

– Jag är säker på att det kommer att komma projekt som jag inte har tänkt på från början. Precis som mitt nuvarande uppdrag inte var något jag hade räknat ut på förhand att jag skulle jobba med. Ett drömprojekt skulle vara att få vara med och ta fram eller bygga något som har en stor betydelse för samhället. Det skulle vara något att skryta om för barnbarnen sedan.

Läs mer om Granitor Aenigma här


Virtual Commissioning och Digitala Tvillingar - närmare kundens vision redan från början

Granitor Systems har, med rötterna i traditionell automation, breddat sin verksamhet till att idag hjälpa sina kunder med helhetslösningar inom allt ifrån automation, process och produktionsutrustning till kraftförsörjning.

Läs mer