Lösningar inom

Power Systems

Granitor levererar helhetslösningar inom spänningsområde 145kV-0,4kV. Våra kunder finns framförallt inom industri- och energibranschen.

Vi projektleder, utvecklar, installerar och idrifttar samt säkerställer en väl fungerande helhetslösning.

Moderna verkstäder

Egen tillverkning av ställverk och kontrollskåp

Våra produktionsenheter i Trollhättan, Göteborg och Borlänge tillverkar MSP-LSP ställverk och kontrollskåp. Det innebär en unik möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem på FAT något som minskar risker och ledtider vid idrifttagning.