Svanenmärkt – därför ska du välja Svanen

Allt fler bostadskunder bryr sig om energisnåla hus med en giftfri inomhusmiljö, och allt fler fastighetsutvecklare satsar på att få sina nyproduktioner miljömärkta. Men vad innebär en Svanenmärkning för den som bor i huset? Vad innebär den för miljön? Och vad är The Green gap?

En sak är de flesta forskare överens om: Även små steg som gör att vi närm­­­­ar oss klimatmålen är ­­­­steg i rätt riktning. Men hur ska man veta vilka steg som får bäst effekt? I samband med att Granitor nu väljer att Svanenmärka alla sina kommande bostäder, tog vi tillfället i akt att intervjua Sara Bergman, kriterie- och hållbarhetschef på det statliga Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel. Vad innebär till exempel Svanenmärkningen?

– Svanens roll är att fokusera på hållbar konsumtion och hållbar produktion, nr 12 bland FN:s globala hållbarhetsmål. Vi ska vara ett verktyg, en märkning för varor och tjänster som ska ge konsumenten ett enkelt sätt att välja det bättre, mer miljömässiga valet.

Oberoende part för att garantera äkthet

Sara Bergman ser ett stadigt ökande intresse för märkningen, både i befintliga branscher och helt nya.
– Vi försöker föra ut frågan om vikten av hållbar konsumtion och om betydelsen av en oberoende tredje part, alltså Svanen som en garant för att ingen godkänt sin egen märkning.

Om företag tillåts uppfinna egna miljömärkningar är risken stor, dels att dessa produkter inte är hållbart producerade utan bara mindre ohållbart framställda än de övriga i sortimentet, och kanske dessutom har en högre prislapp. Dels är det en fara eftersom man skapar en trötthet och en vilsenhet hos konsumenten. I värsta fall minskas trovärdigheten även hos de seriösa aktörerna.

– Intentionen kan förstås vara god med en egen-uppfunnen miljömärkning, men det skapar förvirring. Konsumenten måste ju veta att den inte blir lurad, och vad märkningen står för. Det är lätt att lyfta ut något i produktionscykeln som haft ett hållbarhetstänk, men på Svanen arbetar vi alltid med hela livscykel-perspektivet. Det blir mer komplext, men också mer rättvisande totalt sätt, säger Sara Bergman. Vi har jobbat med Svanenmärkningen i 30 år och vi vårdar varumärket varje dag.

Granitor Properties Svanenmärker samtliga bostäder

I Granitor Properties hållbarhetsplan är ett viktigt fokus den hållbara staden, att man utvecklar stadsdelar och kvarter med en helhetssyn på hållbarhet. Det vanligaste har hittills varit att man låtit uppföra fastigheterna utifrån miljöcertifieringen Silver eller Guld och i Miljöbyggnad, men nyligen har man beslutat om att ansöka om Svanenmärkning för samtliga nyproducerade bostäder.

Brf Lägerplatsen i Landskrona och Brf Life i Lund är de första bostadsprojekten som är Svanenmärkta. Därefter kommer Brf Vyn i Solgården i Ängelholm och Brf Pålsjöängar i Helsingborg. Johan Svedström är affärschef på Granitor Properties Helsingborg och han tror att Svanen är och förblir ett självklart val för många konsumenter.

– Vi har sett Svanen på schampo och tvättmedel i många år och det gör det ju enkelt att fatta bra beslut. Hållbarhet och cirkularitet står högt på mångas agenda nu, inte bara på vår, och då måste vi ta ansvar för att kunden inte ska gå vilse bland miljömärkningarna. Svanen står för tydlighet och är dessutom en oerhört väl kontrollerad märkning som inte alla kvalificerar sig för.

Nudging motverkar the Green Gap

Bland svenska konsumenter uppger 77 % att de är oroliga för miljö- och klimatfrågan utveckling, men bara 18 % agerar så miljö- och klimatvänligt som de skulle vilja. Det är detta som är The green gap, alltså klyftan mellan vad vi vill göra och vad vi faktiskt gör. 

Ett problem är att många känner sig maktlösa inför miljö- och klimatfrågan vilket kan leda till handlingsförlamning. Därför är en viktig del i Svanens arbete så kallad nudging – att göra det lätt att fatta rätt beslut genom att påverka beteendet i en riktning som gynnar miljön. Ett exempel är att miljömärkta varor ska vara väl synliga och lätta att nå.

– Vi ska synas där det behövs guidning och där det är relevant, säger Sara Bergman, och vara ett konsumentmärke som man kan lita på. Vi bidrar till en mer hållbar produktion genom att ställa höga miljökrav, oavsett om det gäller batterier, tvättmedel eller hus. I och med det ger vi en tydlig signal till tillverkarna vad det är som krävs för att ställa om. De måste fasa ut farliga kemikalier, jobba med utökade garantitider, se till att reservdelar finns tillgängliga och minimera utsläppen.

”Som att springa ett maratonlopp”

Hon beskriver att de flesta som ansöker om att starta processen av licensbevis är bra förberedda och har gjort mycket av "hemläxan".
– Om man inte är seriös kommer man inte till oss över huvud taget utan de flesta har bra koll på vad som krävs.

Hon medger att det är en tuff process.
– Det stämmer, det ställs många krav. En kund sa: "att få en Svanenmärkning är som att springa ett maratonlopp", och jag förstår det. Det är många delar och många detaljer som kontrolleras, och processen det tar tid. Men den sker i dialog och de flesta har ändå en bra utgångspunkt när de börjar både eftersom de vill lyckas och för att vi är transparenta med kraven.

Svanenmärkningen som konkurrensverktyg

Hon poängterar att Svanen är en helt frivillig miljömärkning, som bara cirka 30 procent av de bästa i en bransch ska klara, och berättar att märkningen har en inbyggd dynamik genom att kraven regelbundet skärps. Miljömärkningen är till för de bästa – så det är naturligtvis ett konkurrensverktyg för de som skaffar sig en svan, säger Sara Bergman.

Svanens krav har särskilda fokusområden som cirkulärekonomi, att bidra till minskad klimatpåverkan och bidra till en giftfri miljö, där produkter ska vara fria från farliga ämnen. Även god kvalitet är av stor vikt för Svanen.

– En miljömärkt vara eller tjänst måste också hålla väldigt god kvalitet, annars undergräver vi miljöarbetet.

The Triangel of Change

The Triangel of Change, Förändringstriangeln, innefattar företag, individ och politik. Om företag förmedlar sin hållbarhetsvision och sitt hållbarhetsarbete så gör vetskapen om att många samarbetar och att vi som konsumenter påverkar både företag och politik att alla inblandade blir mer benägna att agera.

Tillsammans utgör vi den så kallade Triangle of Change som kan förflytta samhället i en hållbar riktning. Eftersom hela 96 % av alla svenska konsumenter känner till Svanen, som är Sveriges enda konsumentmärkning för bostäder, är det viktigt att företagen kommunicerar sitt arbete med att ansöka om Svanenmärkning.

Spårbart i varje beståndsdel hos Granitor Properties

Johan Svedström menar att det krävs ett stort engagemang från start till slut om man vill lyckas få sin Svanenmärkning, men han tycker att det är värt varenda minut.

– Såklart. För en bostadsköpare innebär det att hen vet vad hen köper och det ger en stor trygghet. Man vet att huset är sunt med god ventilation och har ett helhetstänk kring klimat- och miljöpåverkan. Det är byggt med lågemitterade material, alltså giftfritt, och ger mycket lägre risk för att utveckla astma och allergi. Som köpare kan du känna dig trygg med att de enskilda byggprodukterna som är inbyggda i huset är både spårbara och dokumenterade.

Varför har man då inte alltid försökt Svanenmärka sina byggnader? Hänger det nya beslutet ihop med det förestående namnbytet? Inte alls, menar Johan.

– Vi har alltid haft ett stort miljöfokus så det spelar ingen roll om vi heter Granitor Properties eller Granitor Properties. Den stora anledningen att vi övergår till Svanen är för att vi vill kunna erbjuda våra bostadsköpare tydlighet och enkelhet, för i slutändan är det de som ska göra valet. Nu erbjuder vi sunda, bra hus där vi tagit hänsyn till vårt klimatavtryck och hållbarhet i alla led. För oss är det ett naturligt steg i vår resa mot den hållbara staden, säger Johan Svedström.

Avstå från konsumtion, välja begagnat eller låna

På Svanen går arbetet vidare och Sara Bergman och hennes kollegor fortsätter verka för ett mer hållbart samhälle, och jobba för att Svanenmärkningen även i fortsättningen ska vara en symbol att förtjäna. Men spelar det egentligen så stor roll om konsumenterna väljer det ena eller andra? Är det inte på politikerna som klimatomställningen måste ske för att vi ska se en snabb förändring mot ett hållbart samhälle?

– Politikerna har en väldig makt när det gäller att dra de stora penseldragen för att vi ska nå våra globala mål. En enskild konsument kan ju inte ansvara för hela vår planet, säger hon. Men med det sagt så är det ju alltid både svart och vitt, så vi som konsumenten är ju också oerhört viktiga.

Hon menar att miljömärkningarna är ett väldigt viktigt verktyg för att påverka producenterna, men att vi alla behöver fundera över hur vi konsumerar – hela tiden.

– Det allra minst miljöbelastande är ju att inte konsumera alls. Vi måste hela tiden fråga oss om vi kan välja begagnat eller låna det vi behöver. Om det inte går och vi måste köpa nytt, ja då ska vi välja miljömärkt, säger Sara Bergman. 

Som bostadsköpare kan du känna dig trygg med att de enskilda byggprodukterna som är inbyggda i huset är både spårbara och dokumenterade.

Johan Svedström, affärschef Granitor

Svanade bostäder

En Svanenmärkt bostad från oss är ett hållbart val som du kan känna dig stolt över. Märkningen innebär att Svanen granskar och intygar att vi uppfyller högt ställda miljökrav.

Läs mer om våra svanenmärkta bostäder

Läs mer inom Inspirerande hemma:

Sällbo – ett samhälle i miniformat

I Helsingborg har SällBo blivit ett framgångsrikt koncept som uppmärksammats i allt från BBC och CNN till Sydkorea. Äldre samsas med studenter och ensamkommande flyktingbarn, och syftet är att motverka ensamhet och otrygghet samt främja social inkludering.

Läs artikeln nu