Konserwacja i naprawy zbiorników

Rodoverken specjalizuje się w konserwacji opartej na projektach, która może obejmować wymianę dna lub dachu zbiornika, naprawę uszkodzonych zbiorników lub wymianę całości lub części nadwozia.