Crunchfishs smarta lösningar för finansiell inkludering

I en värld alltmer beroende av digitala betalningar krävs en lösning som också fungerar offline. Granitor Invests portföljbolag Crunchfish har utvecklat en digital plånbok som kan matcha eskalerande transaktionsvolymer.

I Sverige är kontanter mer eller mindre på väg att försvinna. På tio år har andelen som betalar med kontanter fallit från runt 40 procent till under 10 procent. Det kontantlösa samhället har många fördelar men är sårbart eftersom det kräver en stabil uppkoppling.

Inom affärsområdet Invest investerar Granitor i världsförbättrande teknologier med stor kommersiell potential. Ett exempel är techbolaget Crunchfish som har flera innovativa idéer – bland annat ett system för att betala digitalt offline.

– Crunchfish lösning bygger på att göra kontanternas egenskaper tillgängliga i digital form. Det krävs ett komplement till dagens nätberoende betallösningar för att uppnå en robust finansiell infrastruktur, säger Joachim Samuelsson, vd för Crunchfish.

Pandemin driver på

I många länder finns stora mängder kontanter i omlopp. Men kontanthantering innebär risk för smittspridning och pandemin driver nu på mot fler digitala betalningar. I stora delar av världen misslyckas dock digitala betalningar ofta, antingen på grund av dålig uppkoppling eller för att bankernas servrar inte klarar belastningen. I exempelvis Indien misslyckas mängder med betalningar.

Många centralbanker undersöker möjligheten att ge ut digitala sedlar som ett komplement till kontanter, Sveriges Riksbank driver pilotprojektet e-krona.

– Men en digital centralbankspeng kommer inte att fungera offline och anonymt på samma sätt som kontanter. Det är det enda betalmedel som alltid fungerar och som aldrig äventyrar din personliga integritet. Det viktiga är inte att digitalisera kontanter i sig, utan att få kontanternas egenskaper i digital form att fungera offline.

Tvåstegsarkitektur lösningen

Med Crunchfish Digital Cash-plånbok sker betalning i två separata steg. Först med direkt clearing i betalningsögonblicket offline och senare när nätuppkoppling och bankservrar blir tillgängliga, flyttas pengar mellan konton.

– Det fungerar som en digital plånbok antingen i din mobil eller på kort. Du reserverar pengar från ditt bankkonto till plånboken som alltid är tillgänglig.

Genom systemet blir det också möjligt att koppla samman olika betaltjänster, så att det till exempel går att betala i ett annat land med Swish. Möjligheterna för tekniken är enorma menar Samuelsson, som tror på ett genombrott i Sverige och Indien under 2021.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här
Läs mer

Investeringar i klimatåtgärder skapar affärsmöjligheter

På kort tid har infångning och lagring av koldioxid seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt minska de globala utsläppen av koldioxid. Om tekniken skulle installeras vid 27 av de största punktutsläppen i Sverige så skulle landets utsläpp av koldioxid halveras.

Läs mer

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här
Läs mer

Investeringar i klimatåtgärder skapar affärsmöjligheter

På kort tid har infångning och lagring av koldioxid seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt minska de globala utsläppen av koldioxid. Om tekniken skulle installeras vid 27 av de största punktutsläppen i Sverige så skulle landets utsläpp av koldioxid halveras.

Läs mer