Midroc Electro har bytt namn till Granitor Electro

Granitor Electro kommer fortsatt vara ett el- och teknikföretag med inriktning på lokala marknader i Skandinavien. Det vi förändrar är vårt bolagsnamn, allt annat är precis samma. Vi genomför namnändringen successivt under januari 2022.